Iussum patris dominive. Refl eksje na temat rozprawy Aldony Rity Jurewicz pt. Pater familias dominusve iussit. Umowy władzy na podstawie polecenia zwierzchnika, Olsztyn 2015, ss. 379

Main Article Content

Marek Sobczyk

Abstrakt

Polska romanistyka prawnicza wzbogaciła się ostatnio o pracę Aldony Rity Jurewicz pt. Pater familias dominusve iussit. Umowy zawierane z podległymi władzy na podstawie polecenia zwierzchnika (Olsztyn 2015, ss. 379), stanowiącą rozprawę habilitacyjną i zarazem tzw. osiągnięcie naukowe wymagane dla uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Ze względu na formalną rangę i wartość merytoryczną tej monografi i warto jej poświęcić parę uwag, mających po części charakter recenzji i po części polemiki z poglądami Autorki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczyk, M. (1). Iussum patris dominive. Refl eksje na temat rozprawy Aldony Rity Jurewicz pt. Pater familias dominusve iussit. Umowy władzy na podstawie polecenia zwierzchnika, Olsztyn 2015, ss. 379. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 201-216. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.11
Dział
Artykuły recenzyjne