Wróć do szczegółów artykułu Rafał Kania, Usprawnić państwo. Myśl społeczno-polityczna Rajmunda Rembielińskiego, Płock 2015, ss. 289.
Pobierz