Rafał Kania, Usprawnić państwo. Myśl społeczno-polityczna Rajmunda Rembielińskiego, Płock 2015, ss. 289.
PDF

Jak cytować

Krzymkowski, M. (2017). Rafał Kania, Usprawnić państwo. Myśl społeczno-polityczna Rajmunda Rembielińskiego, Płock 2015, ss. 289. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 314–315. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.20
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.20
PDF