Resettlement Multiculturality

Main Article Content

Marcin Słowiński

Abstract

The aim of the study is to present the concept of resettlement multiculturality. The multiculturality of displaced persons, the kind characterising resettlement in Western Poland, was not brought about spontaneously and is governed by entirely different principles. At this point one should contemplate the methods that assisted in the management of a city that is multicultural in character due to residents having been resettled, a city whose identity has not fully formed. Such a measure could also bring empirical confirmation uprooting occurred in the fourth generation. Presenting the concept of resettlement multiculturality the author is making use of – among other things – memory studies, Pierre Bourdieu’s theory of capital and his concepts of habitus, field and game, and the research of Geert Hofstede.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Słowiński, M. (2016). Resettlement Multiculturality. Journal of Applied Cultural Studies, 2, 177-192. https://doi.org/10.14746/jacs.2016.2.13
Section
Articles

References

 1. Assmann A., Między Historią a pamięcią, antologia, Warszawa, 2013.
 2. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
 3. Barthes R., Mit i znak. Eseje, transl. W. Błońska et al., Warszawa 1970.
 4. Barthes R., Mitologie, transl. A. Dziadek, Warszawa 2008.
 5. Bednarski J., Enkulturacja, in Słownik etnologiczny, eds. Z. Staszczak, Warsaw-Poznań 1987.
 6. Bloch M., Memoire collective, tradition et couturne, „Revue de Synthese Historique” 1925, no. 40.
 7. Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 2005.
 8. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2006.
 9. Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja, Warszawa 2012.
 10. Bourdieu P., Wacquant L. J. D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, 2001.
 11. Buławski R., Problemy osadniczo-przesiedleńcze Ziem Odzyskanych, in I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945, „Zagadnienia ogólne osadnictwa ziem odzyskanych” 1945, vol. 3.
 12. Dobrowolski K., Uwagi o osadnictwie ziem zachodnich, in I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945, „Zagadnienia ogólne osadnictwa ziem odzyskanych” 1945, vol. 3.
 13. Dulczewski Z., Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich, Poznań, 1964.
 14. Hofstede G., Kultury i Organizacje, Warszawa, 2000.
 15. Koselleck R., Semantyka historyczna, Poznań 2001.
 16. Lewandowski P., Wschód i Zachód przemieszczone oraz odtworzone. Powstanie postimigracyjnego społeczeństwa polskich Ziem Zachodnich, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, no. 3.
 17. Marciniak M., Japonia – reżim idealny Rolanda Barthesa, „Czasopismo Filozoficzne” 2010, vol. 6.
 18. Markovits A. S., Reich S., Das Deutsche Dilemma. Die Berliner Republik zwischen Macht und Machtverzicht, Berlin 1998.
 19. Nowakowski S., Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich, in Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, eds. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań, 1967.
 20. Pietkiewicz S., Orlicz M., Plan regionalny przesiedlenia osadników rolnych na ziemie odzyskane, in I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30 VII – 1 VIII 1945, „Zagadnienia ogólne osadnictwa ziem odzyskanych” 1945, vol. 3.
 21. Riesman D., Samotny tłum, Warszawa 2011.P. Rotengruber, Man in a Word of values. What is applied cultural studies in a historical perspective, “Journal of Applied Cultural Studies” 2015, vol.1.
 22. Szarota T., Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław, 1969.
 23. Tomczak M., Obraz osadników w prasie i publicystyce polskiej, in Ziemie Odzyskane 1945–2005. Ziemie Zachodnie i Północne 60 lat w granicach państwa polskiego, eds. Andrzej Sakson, Poznań 2006.
 24. Znaniecki F., Rzeczywistość kulturowa, Warszawa, 1990.
 25. Żygulski K., Ziemie Zachodnie w życiu kulturalnym Polski, in Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, eds. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań, 1967.