Narcissism, Counter-Culture and Lifestyle. Towards a Critical Cultural Studies

Main Article Content

Wojciech Józef Burszta

Abstract

The aim of the article is to show the way in which the technologically mediated culture of consumption determines what we call lifestyle in the perspective of the critical cultural studies paradigm. Contemporary consumption, based as it is on the counter-cultural ideas which appeal to difference, creativity and lifestyle, solves the central problem of consumerism – supplying a constant stream of novelty in a situation where things are losing just this quality. Lifestyle has become a life strategy, the framework for interpreting consumer choice suggests that freely made decisions concerning symbolic and aesthetic pleasures provide a sense of fulfilment in a successful and varied lifestyle. Culture is increasingly perceived through the prism of who we should be, and what we should have, in order to achieve by means of these an illusory goal, namely that of identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Burszta, W. J. (2016). Narcissism, Counter-Culture and Lifestyle. Towards a Critical Cultural Studies. Journal of Applied Cultural Studies, 2, 7-28. https://doi.org/10.14746/jacs.2016.2.01
Section
Articles

References

 1. Bauman Z., Życie na przemiał, transl. T. Kunz, Kraków 2004.
 2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, transl. S. Cieśla, Warszawa 2002.
 3. Boltanski L., The New Spirit of Capitalism, Verso, London 2007.
 4. Burszta W. J., „Paradygmat przyrządu” jako doświadczenie, in Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, eds. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, Warszawa 2008.
 5. Burszta W. J., Świat jako więzienie kultury, Warszawa 2008.
 6. Burszta W.J., U źródeł buntu. Lata sześćdziesiąte w cyklu śmierci i zmartwychwstania, in Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, eds. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań 2012.
 7. Couldry N., Why Voice Matters. Culture and Politics After Neoliberalism, London 2011.
 8. Derrida J., Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, transl. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986, no. 2.
 9. Eco U., Apocalypse Postponed, London 1995.
 10. Eno B., A Year with Swollen Appendices, London 1996.
 11. Eriksen T. H., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, transl. G. Sokół, Warszawa 2003.
 12. Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, transl. K. Sawicka, Kraków 2010.
 13. Frank T., The Conquest of Cool. Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism, Chicago 1997.
 14. Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, transl. H. Adamska, Poznań 2000.
 15. Gergen K., The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life, Basic, New York 1991.
 16. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, transl. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
 17. Grossberg L., Cultural Studies in the Future Tense, Durham and London 2010.
 18. Heath J., Potter A., Nation of Rebels. Why Counterculture Became Consumer Culture, New York 2004.
 19. Kristol I., Countercultures, in: Neoconservatism. The Autobiography of an Idea, Ivan R. Dee: Chicago 1999.
 20. Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tranls. S. Konopacki, Warszawa 1991.
 21. Nocella A. J., Best S., McLaren P. eds., Academic Repression. Reflections from The Academic-Industrial Complex, Edinburgh 2010.
 22. Riesman D., Samotny tłum, transl. J. Strzelecki, Warszawa 1996.
 23. Smith P. eds., The Renewal of Cultural Studies, Philadelphia 2011.
 24. Sorman G., Made in USA. Spojrzenie na cywilizację amerykańską, transl. W. Nowicki, Warszawa 2005.
 25. Stasiak P., Raz, a dobrze, „Polityka” 2006, vol. 51/52.
 26. Swingrover E. A., The Counterculture Reader, New York 2004.
 27. Williams R., The Future of Cultural Studies, in Politics of Modernism: Against the New Comformists, London 1989.