The Problem of Polish (Self-)Stereotypes. The Perspective of Applied Cultural Studies

Main Article Content

Przemysław Rotengruber

Abstract

The aim of the study is to analyse the stereotype of the Pole in the context of the Applied Cultural Studies perspective. Four basic areas of research can be discerned: other people’s variable associations concerning Poles; other people’s prejudices and generalizations that influence their attitude towards Poles; the results of Poles’ self-evaluation made on the basis of their current experience; the “social frameworks of memory” which shape the Poles’ ideas concerning their place in history. Since the purpose of this investigation is to reconstruct the mechanism of self-stereotyping, which involves scholars as much as the society they serve, contingent feelings about their situation are of secondary importance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rotengruber, P. (2016). The Problem of Polish (Self-)Stereotypes. The Perspective of Applied Cultural Studies. Journal of Applied Cultural Studies, 2, 29-44. https://doi.org/10.14746/jacs.2016.2.02
Section
Articles

References

 1. Adorno T. W., Negative dialectics, trans. E. B. Ashton, Berlin 1966.
 2. Assmann A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa: podstawowe terminy, problemy, pytania, transl. A. Artwińska, K. Różańska, Poznań 2015.
 3. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa, 2008.
 4. Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996.
 5. Bocheński A., Rzecz o psychice narodu polskiego, Warszawa 1986; J. Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996.
 6. Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
 7. Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1950.
 8. Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, trans. M. Kowalska, Warszawa 1998.
 9. Fromm E., Escape from freedom, New York 1994.
 10. Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, transl. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2007. C. W. Mills, Elita władzy, transl. I. Ratalski, Warszawa 1961.
 11. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, trans. M. Król, PWN, Warszawa 2008.
 12. Hryniewicz J. T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Warszawa, 2007.
 13. Jasienica P., Polska anarchia, Kraków 1988.
 14. Kania E., Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu” czy „fenomen o wielu twarzach”?, „Przegląd Politologiczny” 2012, vol. 3.
 15. Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2013.
 16. Legutko R., Esej o duszy polskiej, Poznań 2012.
 17. Lippmann W., Public Opinion Harcourt, New York 1922.
 18. Riesman D., Glazer N., Denney R., The lonely crowd, New York 1953.
 19. Rotengruber P., Man in a World of Values. What is Applied Cultural Studies?, “Journal of Applied Cultural Studies” 2015, vol. 1.
 20. Rotengruber P., Wzory kultury gospodarczej jako przedmiot badania. Kilka uwag po lekturze Stosunków pracy… J. Hryniewicza, „Człowiek i społeczeństwo” 2014, vol. 38.
 21. Siemek M., Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności, „Principia” 2000.
 22. Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005.
 23. Turczyn A., Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie” 2007, vol. 1–2.
 24. Znaniecki F., Pisma filozoficzne I II, eds. J. Wocial, Warszawa 1987.
 25. Wocial J., Znanieckiego filozofia wartości, in Pisma filozoficzne I, eds. J. Wocial, Warszawa 1987, p. LXXXII.
 26. Zinowiew A., Homo sovieticus, transl. S. Deja, Warszawa 1987.
 27. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000.
 28. https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_joke
 29. http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4177099,polskoniemieckie-stereotypy-odchodza-w-przeszlosc,id,t.html
 30. http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/884108,Jak-Niemcy-widza-Polakow-Przyjaciel-ziec-zlodziej
 31. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Czy-Polacy-i-Niemcy-naprawde-sie-nie-lubia-Stereotypy-lagodnieja-ale-w-sytuacjach-takich-jak-mecz-wykraczaja-poza-polityczna-poprawnosc,wid,18381972,wiadomosc.html?ticaid=117699
 32. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6908
 33. https://kazwoy.wordpress.com/mojepublikacje/zagadnienie-historiografii-pamieci/