New International Order - Analysis of Trends and Alternatives of Future Visions in International Conflicts

Main Article Content

Klaudia Wizimirska

Abstract

Currently, when the world is no longer divided into two political-military blocks, local conflicts have ceased to be a surrogate training ground of rivalry between two superpowers. In most cases, they do not therefore constitute a direct threat to the world peace. Although, after the collapse of the Eastern bloc, local conflicts have lost their strategic dimension, we still have to deal with increasing number of new trends among the conflicts in the world. They cause political instability in various regions and bring substantial suffering to the people, and death, famine and epidemics. Their development brings new challenges, and thus the new visions of the future of the world around us.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wizimirska, K. (2016). New International Order - Analysis of Trends and Alternatives of Future Visions in International Conflicts. Journal of Applied Cultural Studies, 2, 135-144. https://doi.org/10.14746/jacs.2016.2.10
Section
Articles

References

 1. Budge E., Newton K., Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, Warszawa 1999.
 2. Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2001.
 3. Huntington S. P., The Clash of civilizations and the remaking of world order, New York 2003.
 4. Harrison L .E, Huntingtona S.P., Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań 2003.
 5. Kennedy P., U progu XXI wieku (przymiarka do przeszłości), Warszawa 1994.
 6. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
 7. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, Wrocław 2003.
 8. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006Nye J.S. jr., Konflikty międzynarodowe, Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.
 9. Piątkowski K., Wojna nowego typu?, „Polska w Europie” 2002, no. 1.
 10. Regina-Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie, Łódź 2014.
 11. Rotengruber P., Man In a World of Values. What is Applied Cultural Studies?, “Journal of Applied Cultural Studies” 2015, vol. 1.
 12. Serfaty S., Nieuchwytny pokój, „Sprawy Międzynarodowe” 1993, no. 3.
 13. Smith R., The utility of force. The art of War in the Modern World, London 2006.