Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków

Main Article Content

Mikhail Kizilov

Abstract

The article focuses on the survey of Jan Grzegorzewski’s Karaite-related materials kept in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków. The article also analyzes the biography and contribution to the field of Karaite studies of Jan Grzegorzewski (1846/9-1922), one of the earliest students of the Karaim language in Europe. Quite an eccentric person, Grzegorzewski was at the same time traveller, litterateur, Slavicist, and Orientalist. Although some academicians (e.g. T. Kowalski) have expressed their scepticism about Grzegorzewski’s scholarly activity, there is no doubt that his Karaitica articles remain highly significant contribution to the field of the history of the Karaim language and folklore. Jan Grzegorzewski’s archival collection contains varied materials such as ethnographic and linguistic data, fairy-tales, proverbs, poetry, letters, drafts of articles, statistics, and official documents. Some interesting documents from Grzegorzewski’s collection are published as appendices at the end of the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kizilov, M. (2013). Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków. Karaite Archives, (1), 54-84. https://doi.org/10.14746/ka.2013.1.05
Section
Articles
Author Biography

Mikhail Kizilov, University of Tübingen

(DPhil) is an Alexander von Humboldt research fellow at theSeminar für Religionswissenschaft und Judaistik at the University of Tübingen (Germany). He had published four monographs: Karaites through the Travelers’ Eyes (New York, 2003), The Karaites of Galicia (Leiden / Boston, 2009), and Krymskaia Iudeia (Simferopol, 2011). His research interests include the history of Crimean Jewry, Krymchaks, Khazars, and East European Karaites.

References

 1. Abrahamowicz, Zacharjasz. 1931. Zecharja Abrahamowicznin tiziwleri. Karaj Awazy 2 (1931), 24-29.
 2. Anonymous. 1931. Ałhysły Ćećekłer. Karaj Awazy 2, 30–31.
 3. Ashtor E. 1959. Prolegomena to the Medieval History of Oriental Jewry. Jewish Quarterly Review n.s. 50: 2 (1959), 55-68.
 4. Bałaban, Majer. 1906. Żydzi lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku. Lwów, 1906.
 5. Bałaban, Majer. 1927. Karaici w Polsce. In Majer Bałaban. Studja Historyczne. Warsaw, 1-92.
 6. Baskakov N.A., A. Dubiński, Ch.F.Iskhakova, Ch.F. Izhbulatova, K. Musaev, A. Zajączkowski, W. Zajączkowski, and S.M. Szapszał (eds.) 1974. Karaimsko-russko-pol’skii slovar’. Moscow: Russkii Yazyk.
 7. Beim, Solomon. 1862. Pamiat’ o Chufut-Kale. Odessa.
 8. Dubiński, Aleksander. 1960. Z dziejów badań nad językiem i literaturą karaimską (od końca XIX w.). Przegląd Orientalistyczny 2 (34) (1960), 145-156.
 9. Fahn, Reuven. 1897. Ha-Qara’im be-Halitsh. Ha–Maggid 6: 17 (1897), 140.
 10. [Gawroński, Andrzej] 1925. Jan Grzegorzewski. Rocznik Orientalistyczny 2 (1925), 332-336.
 11. Grzegorzewski, Jan. 1902. Z pod nieba wschodniego: nowele i fragmenty z podrózy. Lwów.
 12. Grzegorzewski, Jan. 1914. Albania i Albańczycy. Lwów.
 13. Grzegorzewski, Jan. 1914-1918. Język Łach–Karaitów. Narzecze południowe (łucko–halickie). Rocznik Orientalistyczny 1:2 (1914-1918), 252-296.
 14. Grzegorzewski, Jan. 1914-1918b. Dwa fermany sułtańskie z w. XVIII-go. Rocznik Orientalistyczny 1:2 (1914-1918), 297–333.
 15. Grzegorzewski, Jan. 1917. Narzecze południowe Karaitów polskich czyli tzw. Łach-karaitów. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie 22 (1917), 2-6.
 16. Grzegorzewski, Jan. 1919. Na Spiszu: studya i teksty folklorystyczne. Lwów.
 17. Grzegorzewski, Jan. 1912. Z sidżyllatów rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej. Lwów.
 18. [Grzegorzewski, Jan] 1924. Dwa żywioły wschodnie w Rzeczypospolitej. Myśl Karaimska 1 (1924), 9-10.
 19. [Grzegorzewski, Jan] 1920. Dwa żywioły wschodnie w Rzeczypospolitej. Gazeta Wieczorna 5226 (Lwów 1920).
 20. Grzegorzewski, Johann von (=Jan). 1903. Ein türk–tatarischer Dialekt in Galizien: Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch–historische Klasse 146 (1903), 1-80.
 21. Kizilov, Mikhail. 2007. The Press and the Ethnic Identity: Turkicisation of Karaite Printing in Interwar Poland and Lithuania. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60:4 (2007), 399-425.
 22. Kizilov, Mikhail. 2009a. The Karaites of Galicia: An Ethnoreligious Minority Among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772-1945. Leiden / Boston: Brill.
 23. Kizilov, Mikhail. 2011. The Lithuanian Plague of 1710 and the Karaites.” Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal 57:2 (2011), 31-48.
 24. Kizilov, Mikhail. 2009b. Plague in Lithuania, Desolation in Jerusalem: Two Poems in the Karaim Language from Tadeusz Kowalski’s Archival Collection.” Judaica 65:2 (2009b), 193-209.
 25. Kowalski, Tadeusz. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Kraków.
 26. Kowalski, Tadeusz. 1934. Materjaly karaimskie ś.p. Jana Grzegorzewskiego. Myśl Karaimska 10 (1934), 19-28.
 27. Poradzisz, Jan 1973. Materjały Tadeusza Kowalskiego. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 16 (1973), 53-99.
 28. Reychman, Jan. 1971. Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Kraków.
 29. Reychman, Jan. 1972. Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. Warsaw.
 30. Rudkowski, Sergjusz. 1932. Krwawe echo Humania na Wołyniu (Rzeź kotowska). Podanie. Łuck.
 31. Smólski, Grzegorz. 1903. U Karaimów w Haliczu. Naokoło Świata 2 (1903), 465-467, 482-484, 506-507, 522-523, 538-540, 546-548, 564-565.
 32. Stachowski, M. 2010. Tadeusz Kowalski a sprawa jego niedoszłego wyjazdu na Uniwersytet Stambulski. LingVaria 5/1 (2010), 149-168.
 33. Zajączkowski, Włodzimierz. 1960-1961. Jan Grzegorzewski. Polski Słownik Biograficzny 9 (1960-1961), 95-97.