Karaim literature as a source of information on the spoken language. A case study of the early 20th-century Lutsk Karaim dialect
PDF

Keywords

Karaim
spoken Karaim in the 19th century
Slavonic influence
Karaim literature
Sergiusz Rudkowski

How to Cite

Németh, M. (2013). Karaim literature as a source of information on the spoken language. A case study of the early 20th-century Lutsk Karaim dialect. Karaite Archives, (1), 113–132. https://doi.org/10.14746/ka.2013.1.07

Abstract

The present article presents an analysis of a Lutsk Karaim literary work, namely Sergiusz Rudkowski’s Dostłar, which was published in two parts in 1931 and 1939. The two characters of the drama use colloquial language and therefore the work appears to be until now the only source of knowledge on Lutsk Karaim in its spoken form. The linguistic peculiarities of the drama are compared with other non-literary sources that reflect everyday language used at the turn of the 19th and 20th centuries. The present study has been carried out in order to determine whether the language of the drama was caricatured by the author, and thus exaggerated to some extent, or whether it reflects the factual command of Karaim during that period. In the final analysis, it is safe to say that the drama’s language should be treated as a reliable source of knowledge. It is important to note that it contains linguistic elements (swearwords, abusive words, Hebrew elements, &c.) that are absent from all other colloquial linguistic materials.
https://doi.org/10.14746/ka.2013.1.07
PDF

References

DEJ, O.I. et al. (eds.). 1967. Žartivlyvi pisni. Rodynno-pobutovi. Kyjiv.

DUBIŃSKI, Aleksander. 1969. Über die slawischen Einflüsse in der karaimischen Sprache. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 15, 139–144.

DUBIŃSKI, Aleksander. 1987. Slavjanskie èlementy v tjurkskich jazykach na terri-torii Poľši, Litvy i Ukrainy. In: Stanisław Piłaszewicz, Jerzy Tulisow (eds.). Problemy języków Azji i Afryki. Warszawa, 175–185.

DUBIŃSKI, Aleksander. 1995. Obnovlenie karaimskogo jazyka v pervoj polovine našego stoletija. Ro¬cznik Orientalistyczny 49/2, 59–63.

FIRKOWICZ, Szymon. 1935–1936. Przyczynek do zagadnienia wpływów obcych na język karaimski. Myśl Karaimska 11, 69–72.

VON GABAIN, Annemarie. 1959. Die Sprache des Codex Cumanicus. In: Jean De-ny, Kaare Grønbech, Helmuth Scheel, Zeki Velidi Togan (eds.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 46–73.

GĄSIOROWSKI, Stefan. 2010. Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873–1927. In: Ewa Siemieniec-Gołaś, Jordanka Georgiewa-Okoń (eds.). Od Anatolii po Syberię. Świat tureckich w oczach ba-daczy. Kraków, 57–75.

ISUJa = Tymčenko, E. (ed.). 1930. Istoryčnyj slovnyk ukrajinśkogo jazyka, vol. 1 [A–Ž]. Charkiv, Kyjiv.

JANKOWSKI, Henryk. 2003. Position of Karaim among the Turkic Languages. Studia Orientalia 95, 131–150.

JANKOWSKI, Henryk. 2009. Translations of the Bible into Karaim. Religion Com-pass 3/4, 502–523.

KIZILOV, Mikhail. 2009. The Karaites of Galicia. An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945. Leiden.

KOŚĆ, Józef. 1999. Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pogra-niczu językowym w perspektywie historycznej. Lublin.

KOWALSKI, Tadeusz. 1927. Über die polnischen Karaimen, ihre Sprache und de-ren Verhältnis zu den kipčakischen Sprachen. Oestersch Genootschap in Ne-derland. Verslag van het vijfde Congres gehouden te Leiden. Leiden, 14–19.

KOWALSKI, Tadeusz. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki (= Prace Ko-misji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności 11). Kraków.

KRPS = BASKAKOV, N.A., ŠAPŠAL, S.M., ZAJONČKOVSKIJ, A. (eds.). 1974. Karaim-sko-russko-poľskij slovaŕ. Moskva.

LAUT, Jens Peter. 1998. Die Uigurismen im Tarama Dergisi (1934). In: Jens Peter Laut, Mehmet Ölmez (eds.). Bahşı Ögdisi. Klaus Röhrborn Armağanı, Frei-burg, İstanbul, 163–230.

MARDKOWICZ, Aleksander. 1933. Jedi bitik. Karaj Awazy 6, 6–10.

NÉMETH, Michał. 2006. Sergiusz Rudkowski. Awazymyz 14/3, 7–11.

NÉMETH, Michał. 2011a. A Different Look on the Lutsk Karaim Sound System (from the Second Half of the 19th Century on). Studia Linguistica Universita-tis Iagiellonicae Cracoviensis 128, 69–101.

NÉMETH, Michał. 2011b. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków.

NÉMETH, Michał. 2011c. Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego (= Prace Karaimoznawcze 1). Poznań.

NÉMETH, Michał. 2012. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej dzia-łalności kulturalnojęzykowej. In: Beata Machul-Telus (red.). Karaimi. War-szawa, 53–72.

RUDKOWSKI, Sergiusz. 1928. Tezgieninde. Karaj Awazy 4–5, 34.

RUDKOWSKI, Sergiusz. 1931a. Dostłar. Satyr kotarmak tirlikten jizip-ałhan. Łuck.

RUDKOWSKI, Sergiusz. 1931b. Nece sez bizin kutułmahymyz icin. Karaj Awazy 1, 14–16.

RUDKOWSKI, Sergiusz. 1931c. Korutkan dżuwaherłer. Karaj Awazy 2, 19–20.

RUDKOWSKI, Sergiusz. 1939. Dostłar (II ïlisi). Caja kotarmak caja ucurłaricin. Łuck.