A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th century
PDF

Keywords

Karaites
Karaite demography
Lutsk Karaite community
Karaite manuscripts
Karaite archives

How to Cite

Sulimowicz, A. (2014). A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th century. Karaite Archives, (2), 177–200. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.08

Abstract

Among the various documents preserved in the community’s archives is a handwritten list containing the names, properties and professions of the Lutsk Karaites. Compiled in 1854, it provides data about various economic and social aspects of the community’s life in the mid-19th century. It is also a valuable source of information on anthroponomy and genealogy. In the article, the content of the manuscript is presented, as well as additional information obtained through a comparison with other sources.
https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.08
PDF

References

Dubińska, Anna. 1999. Garść danych o Karaimach z Łucka, Awazymyz 2 (3), 9-10.

Gartner, Lloyd P. History of the Jews in Modern Times, Oxford 2001.

Gąsiorowski, Stefan. 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV – XVII w., Kraków – Budapeszt.

Kozieradzki, Aleksander. 1962. Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Mardkowicz, Aleksander. 1932. Zeretłerinde Kukizownun. Karaj Awazy 3 (5), 11-16.

Mardkowicz, Aleksander. 1933. Sahyncyna “babinecnin”. Karaj Awazy 6, 1-10.

Eisenbach, A., Michalski, J., Rostworowski, E., Woliński, J. (eds.). 1969. Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, vol. 6, 524-526. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Németh, Michał. 2009. Errors with and without Purpose: A. Mardkowicz’s Transcription of Łuck-Karaim Letters in Hebrew Script. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 128, 69-101.

Németh, Michał. 2010. North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Mańczak-Wohlfeld E. and Podolak, B. [eds.], Kraków, 75-94.

Németh, Michał. 2011. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Century). A Critical Edition. (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków.

Németh, Michał. 2012. A North-Western Karaim Manuscript Found in Lutsk – A Case of Dialect Mingling? Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 129, 139-162.

Németh, Michał. 2013a. Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A Critical Edition. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 130, 237-257.

Németh, Michał. 2013b. Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic Analysis, Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 130, 259-276.

Ribbiłer, kajsyłar hazzanłyk ettiłer Łuckada basłap burunhu jarymyndan XIX izjilnyn, Karaj Awazy, 3 (5), 16.

Sifcegi sałałarnyn, Karaj Awazy 6, 22.

Sinani, Isaak O. 1888. Исторія возникновенія и разитія караимизма, Symferopol.

Witkowski, Rafał. 2007. Odezwa Karaimów łuckich w czasach Sejmu Wielkiego, Almanach Karaimski, 57-58, Wrocław.

Zajączkowski, Ananiasz. 1933. Karaimi na Wołyniu. Rocznik Wołyński 3, 1-45.

Zarachowicz, Zarach. 1936. Uruwu jaryk ełtiwciłernin. Karaj Awazy, 9, 2-6.