A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th century

Main Article Content

Anna Sulimowicz

Abstract

Among the various documents preserved in the community’s archives is a handwritten list containing the names, properties and professions of the Lutsk Karaites. Compiled in 1854, it provides data about various economic and social aspects of the community’s life in the mid-19th century. It is also a valuable source of information on anthroponomy and genealogy. In the article, the content of the manuscript is presented, as well as additional information obtained through a comparison with other sources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sulimowicz, A. (2014). A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th century. Karaite Archives, (2), 177-200. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.08
Section
Articles
Author Biography

Anna Sulimowicz, University of Warsaw

is a senior lecturer in the Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples in the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw. She is the secretary of the Association of Polish Karaims (Związek Karaimów Polskich w RP). Her research interests are focused on the history of the Karaite communities in Lutsk and Halicz. She is also a teacher of Turkish and a translator of the Nobel Prize winner Orhan Pamuk’s novels into Polish.

References

 1. Dubińska, Anna. 1999. Garść danych o Karaimach z Łucka, Awazymyz 2 (3), 9-10.
 2. Gartner, Lloyd P. History of the Jews in Modern Times, Oxford 2001.
 3. Gąsiorowski, Stefan. 2008. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV – XVII w., Kraków – Budapeszt.
 4. Kozieradzki, Aleksander. 1962. Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 5. Mardkowicz, Aleksander. 1932. Zeretłerinde Kukizownun. Karaj Awazy 3 (5), 11-16.
 6. Mardkowicz, Aleksander. 1933. Sahyncyna “babinecnin”. Karaj Awazy 6, 1-10.
 7. Eisenbach, A., Michalski, J., Rostworowski, E., Woliński, J. (eds.). 1969. Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, vol. 6, 524-526. Wrocław – Warszawa – Kraków.
 8. Németh, Michał. 2009. Errors with and without Purpose: A. Mardkowicz’s Transcription of Łuck-Karaim Letters in Hebrew Script. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 128, 69-101.
 9. Németh, Michał. 2010. North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Mańczak-Wohlfeld E. and Podolak, B. [eds.], Kraków, 75-94.
 10. Németh, Michał. 2011. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Century). A Critical Edition. (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków.
 11. Németh, Michał. 2012. A North-Western Karaim Manuscript Found in Lutsk – A Case of Dialect Mingling? Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 129, 139-162.
 12. Németh, Michał. 2013a. Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A Critical Edition. Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 130, 237-257.
 13. Németh, Michał. 2013b. Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic Analysis, Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 130, 259-276.
 14. Ribbiłer, kajsyłar hazzanłyk ettiłer Łuckada basłap burunhu jarymyndan XIX izjilnyn, Karaj Awazy, 3 (5), 16.
 15. Sifcegi sałałarnyn, Karaj Awazy 6, 22.
 16. Sinani, Isaak O. 1888. Исторія возникновенія и разитія караимизма, Symferopol.
 17. Witkowski, Rafał. 2007. Odezwa Karaimów łuckich w czasach Sejmu Wielkiego, Almanach Karaimski, 57-58, Wrocław.
 18. Zajączkowski, Ananiasz. 1933. Karaimi na Wołyniu. Rocznik Wołyński 3, 1-45.
 19. Zarachowicz, Zarach. 1936. Uruwu jaryk ełtiwciłernin. Karaj Awazy, 9, 2-6.