Review of Mariusz Pawelec (ed.) Almanach Karaimski 2 (2013) ‘Karaim Almanac’, Wrocław: Bitik, 2013, 190 pages. ISSN 2300-8164.

Main Article Content

Dovile Troskovaite

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Troskovaite, D. (2014). Review of Mariusz Pawelec (ed.) Almanach Karaimski 2 (2013) ‘Karaim Almanac’, Wrocław: Bitik, 2013, 190 pages. ISSN 2300-8164. Karaite Archives, (2), 229–233. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.12
Section
Reviews

References

 1. Pawelec M., Listy do Wilna. Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 29.
 2. Pawelec M., Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę, Awazymyz, 2012, No. 1 (34), p. 19 [http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/22-seraja-szapszal-i-jego-wklad-w-polska-orientalistyke, žr. 2012 02 21];
 3. Sulimowicz A., Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananjasza Zajączkowskiego, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 54–55.
 4. Szyszman Sz., Przywódca Duchowy Karaimów czy Marnotrawca Ich Dziejowego Dorobku Kulturalnego?, Ameryka-Echo, No. 39–40, Chicago, 1966, p. 10.
 5. Urzeczeni Orientem. Listy profesora Ananiasza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego. 1925–1948, ed. T. Majda, Warszawa. Wydawnictwo Agade, 2013.
 6. Zagreckaitė A., Karaimų kultūros puoselėtojas, Voruta, 1998 06 06, p. 10;
 7. Zajączkowska-Łopatto M. E., Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 6–10.
 8. Zajączkowska-Łopatto M. E., Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 10;
 9. Zemlickas G., Baltasis likimo žirgas raudona uodega, Mokslo Lietuva, 2012 01 26, p. 1, 6–7;02 09, p. 6–7; 02 23, p. 6–7; 03 22, p. 6–7; 04 05, p. 6–7, 12;
 10. Гонсёровски С., Между Россией, Персией и Турцией. Жизнь и деятельност Сераи Шапшала в 1873–1927 г.г., Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 18;
 11. Гулиев В., Шапшал – азербайджановед, или наши братья – караимы, Караимские вести, № 4 (102), 2011, c. 19;
 12. Петров-Дубинский О., О наградах и гражданских чинах С. М. Шапшала, Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 26;
 13. Петров-Дубинский О., С. М. Шапшал – учёный, дипломат, духовный лидер караимского народа к 50-летию со дня смерти, Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 6, etc.
 14. Петров-Дубинский О., С. М. Шапшал в Персии: Путешествие по «шапшаловским» местам 100 лет спустя, Караимские вести, № 6 (87), 2008;
 15. Протест против кандидатуры С. М. Шапшала, Караимская жизнь, vol. 7, 1911, p. 117–118.