Review of Mariusz Pawelec (ed.) Almanach Karaimski 2 (2013) ‘Karaim Almanac’, Wrocław: Bitik, 2013, 190 pages. ISSN 2300-8164.
PDF

How to Cite

Troskovaite, D. (2014). Review of Mariusz Pawelec (ed.) Almanach Karaimski 2 (2013) ‘Karaim Almanac’, Wrocław: Bitik, 2013, 190 pages. ISSN 2300-8164. Karaite Archives, (2), 229–233. https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.12
https://doi.org/10.14746/ka.2014.2.12
PDF

References

Pawelec M., Listy do Wilna. Seraja Szapszał jako korespondent Ananiasza Zajączkowskiego, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 29.

Pawelec M., Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę, Awazymyz, 2012, No. 1 (34), p. 19 [http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/22-seraja-szapszal-i-jego-wklad-w-polska-orientalistyke, žr. 2012 02 21];

Sulimowicz A., Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananjasza Zajączkowskiego, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 54–55.

Szyszman Sz., Przywódca Duchowy Karaimów czy Marnotrawca Ich Dziejowego Dorobku Kulturalnego?, Ameryka-Echo, No. 39–40, Chicago, 1966, p. 10.

Urzeczeni Orientem. Listy profesora Ananiasza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego. 1925–1948, ed. T. Majda, Warszawa. Wydawnictwo Agade, 2013.

Zagreckaitė A., Karaimų kultūros puoselėtojas, Voruta, 1998 06 06, p. 10;

Zajączkowska-Łopatto M. E., Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 6–10.

Zajączkowska-Łopatto M. E., Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała, Almanach Karaimski 2, 2013, p. 10;

Zemlickas G., Baltasis likimo žirgas raudona uodega, Mokslo Lietuva, 2012 01 26, p. 1, 6–7;02 09, p. 6–7; 02 23, p. 6–7; 03 22, p. 6–7; 04 05, p. 6–7, 12;

Гонсёровски С., Между Россией, Персией и Турцией. Жизнь и деятельност Сераи Шапшала в 1873–1927 г.г., Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 18;

Гулиев В., Шапшал – азербайджановед, или наши братья – караимы, Караимские вести, № 4 (102), 2011, c. 19;

Петров-Дубинский О., О наградах и гражданских чинах С. М. Шапшала, Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 26;

Петров-Дубинский О., С. М. Шапшал – учёный, дипломат, духовный лидер караимского народа к 50-летию со дня смерти, Караимские вести, № 4 (102), 2011, p. 6, etc.

Петров-Дубинский О., С. М. Шапшал в Персии: Путешествие по «шапшаловским» местам 100 лет спустя, Караимские вести, № 6 (87), 2008;

Протест против кандидатуры С. М. Шапшала, Караимская жизнь, vol. 7, 1911, p. 117–118.