Nagłowek strony
Return to Article Details Warmia i Mazury czyli polski okcydent (w literaturze) (Joanna Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur. 1945–1989. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 554) Download Download PDF