Warmia i Mazury czyli polski okcydent (w literaturze) (Joanna Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur. 1945–1989. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 554)

Main Article Content

Daniel Kalinowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kalinowski, D. (2014). Warmia i Mazury czyli polski okcydent (w literaturze) (Joanna Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur. 1945–1989. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 554). Porównania, 14, 237-242. https://doi.org/10.14746/p.2014.14.10996
Section
Review articles