Pressto.

Porównania

Porównania

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W "Porównaniach" ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus; Index Copernicus; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Index Copernicus  ICV 2017 = 70.52

DOI: 10.14746/p
ISSN: 1733-165X

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Porównania" vol 10-19 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Modernizacja strony www połączona z jej dostosowaniem do odczytu na urządzeniach mobilnych oraz konwersja bazy danych na pliki .epub i .mobi - typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internetu.

Sporządzenie recenzji 15 tekstów przez recenzentów zagranicznych dla 4 numerów czasopisma w latach 2016-2017 - typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne, przetłumaczenie na jęzzyk angielski 20 tekstów opublikowanych już na łamach czasopisma "Porównania" w języku polskim - typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.

Finansowane w ramach umowy 501/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 
Opublikowane: 2017-12-28
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo