OPIS CZASOPISMA
Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W "Porównaniach" ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus; Index Copernicus; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Index Copernicus  ICV 2017 = 70.52

DOI: 10.14746/p
ISSN: 1733-165X

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2017-12-28

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Porównania" vol 10-19 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Modernizacja strony www połączona z jej dostosowaniem do odczytu na urządzeniach mobilnych oraz konwersja bazy danych na pliki .epub i .mobi - typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internetu.

Sporządzenie recenzji 15 tekstów przez recenzentów zagranicznych dla 4 numerów czasopisma w latach 2016-2017 - typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne, przetłumaczenie na jęzzyk angielski 20 tekstów opublikowanych już na łamach czasopisma "Porównania" w języku polskim - typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.

Finansowane w ramach umowy 501/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Tom 25 Nr 2 (2019)

Opublikowane: 2019-12-15

Wstęp

Patrick Gill, Martin Kopf, Jakub Lipski

11-17

Wyświetl wszystkie numery