Ogłoszenia

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2017-12-28

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Porównania" vol 10-19 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Modernizacja strony www połączona z jej dostosowaniem do odczytu na urządzeniach mobilnych oraz konwersja bazy danych na pliki .epub i .mobi - typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internetu.

Sporządzenie recenzji 15 tekstów przez recenzentów zagranicznych dla 4 numerów czasopisma w latach 2016-2017 - typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne, przetłumaczenie na jęzzyk angielski 20 tekstów opublikowanych już na łamach czasopisma "Porównania" w języku polskim - typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.

Finansowane w ramach umowy 501/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.