Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Bogusław Bakuła, UAM, WFPiA, Polska

Sekretarz redakcji

dr Lenka Németh Vítová, UAM, WFPiA, Polska

Członek redakcji

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć, UAM, WFPiA, Polska

dr Emilia Kledzik, UAM, WFPiK, Polska

dr Kinga Piotrowiak-Junkiert, UAM, WNPiA, Polska

Redaktor językowy: język angielski

dr Jolanta Sypiańska, Polska

RADA NAUKOWA

Petr A. Bílek, Charles University, Prague, Czech Republic

Tamara Gundorova, National University of "Kiev-Mohyla Academy", Kiev, Ukraine

Pavel Janoušek, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

Krystyna Kardyni-Pelikánová, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Viktor Khoriev, Russian Academy of Sciences, Moskwa, Russia

Ryszard Nycz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Viera Occheli, Akaki Cereteli University in Kutaisi, Georgia

Tibor Žilka, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

HONOROWA RADA NAUKOWA

Dipesh Chakrabarty, University of Chicago, United States

George Grabowicz, Harvard University, United States

Edward Możejko, University of Alberta, Edmonton, Canada

Ewa M. Thompson, Rice University, Houston, United States

Hayden White, University of California, Santa Cruz, United States