Archives

Vol. 34 No. 2 (2023)

2024 March 19

Central European traumas – the space that doesn’t want to go away

Vol. 33 No. 1 (2023)

2023 July 31

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa

Vol. 32 No. 2 (2022)

2022 December 30

Dyskursy migracji w XXI-wiecznej literaturze i kulturze Europy Środkowej

Vol. 31 No. 1 (2022)

2022 September 30

Environmental Humanities II

Vol. 30 No. 3 (2021)

2021 December 27

Literature on Brexit and other socio-political crises of contemporary Europe

Vol. 29 No. 2 (2021)

2021 November 22

Environmental Humanities I

Vol. 28 No. 1 (2021)

2021 July 2

Central Europe and Intersemiotic Translation

Vol. 26 No. 1 (2020)

2020 July 9

Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki

Vol. 25 No. 2 (2019)

2019 December 15

Vol. 21 No. 2 (2017)

2018 August 28

Vol. 19 (2016)

2017 November 27

Vol. 18 (2016)

2017 December 28

Vol. 17 (2015)

2017 December 28

Vol. 16 (2015)

2017 December 28

Vol. 15 (2014)

2017 December 28

Vol. 14 (2014)

2017 December 28

Vol. 13 (2013)

2017 December 28

Vol. 12 (2013)

2017 December 28

Vol. 11 (2012)

2017 December 28

Vol. 10 (2012)

2017 December 28