Pressto.

Porównania

Vol 18 (2016)

Spis treści

SZKICE O JĘZYKU, LITERATURZE I ŻYCIU DUCHOWYM JAPONII

O pojemności semantycznej wybranych słów i wyrażeń w wybranych kontekstach, o ich konotacjach PDF EPUB MOBI
Agnieszka Żuławska-Umeda 23-43
Tłumaczenie w kontekście polsko-japońskim. Kilka uwag PDF EPUB MOBI
Arkadiusz Jabłoński 45-59
Podobieństwa i różnice w interpretacji szkieletu jako postaci nadprzyrodzonej w chrześcijańskiej Europie Zachodniej oraz w Japonii PDF EPUB MOBI
Agnieszka Pączkowska 61-90
"Dym uleciał, a otulona śniegiem równina Toribe oddaje nastrój żurawiego gaju”. O buddyjskiej idei przemijania i wątkach nekropolicznych w japońskiej literaturze wczesnego średniowiecza PDF EPUB MOBI
Adam Bednarczyk 91-114
Japońska proza liryczna na przykładzie Ise monogatari (Opowieści z Ise) PDF EPUB MOBI
Iwona Kordzińska-Nawrocka 115-134

JAPOŃSKA LITERATURA KLASYCZNA I JEJ ZWIĄZKI Z ZACHODEM

Miłość, natura i miasto. Wpływ Émile’a Verhaerena na twórczość Takamury Kōtarō PDF EPUB MOBI
Katarzyna Sonnenberg 135-154
„Duchy osób żyjących” (ikiryō) jako treści nieświadomości w Kafce nad morzem Murakamiego Harukiego PDF EPUB MOBI
Agnieszka Kozyra 155-172
Abe Kōbō – między modernizmem a postmodernizmem. Rozważania wokół powieści Kangurowy notatnik PDF EPUB MOBI
Mikołaj Melanowicz 173-182
Blade Runner w kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni, czyli film Ridleya Scotta w powieści Shōno Yoriko PDF EPUB MOBI
Beata Kubiak-Ho-Chi 183-196
Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu) PDF EPUB MOBI
Anna Spinek-Bomke 197-217

TEATR, MUZYKA JAPONII

Kyōgen, japońska komedia szalonych słów i komedia dell’arte PDF EPUB MOBI
Anna Zalewska 219-238
Na pograniczu realizmu: kobieta i kobiecość w teatrze japońskim PDF EPUB MOBI
Estera Żeromska 239-255
Muzyka w Kojiki PDF EPUB MOBI
Marta Wesołowska 257-281
Takemitsu Tōru i jego muzyka – czy aby na pewno japońska? PDF EPUB MOBI
Małgorzata Wolniak 283-304

KINO I SZTUKA JAPONII

„W kąpieli wszyscy są nadzy”. Film Saitō Torajirō Pięciu panów z Tokio i demokratyzacja w kinie japońskim PDF EPUB MOBI
Andrzej Świrkowski 307-320
Nieznane oblicze Kusamy Yayoi – japońskiej artystki i pisarki PDF EPUB MOBI
Paweł Pachciarek 321-337

RUCH KOMPARATYSTYCZNY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

„Odrodzenie“ czesko-słowackich studiów porównawczych. Nowa asocjacja w drodze PDF (English) EPUB (English) MOBI (English)
Miloš Zelenka 339-348
Między kryzysem a rozwojem. Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki, Toruń, 30-31 marca 2016 roku PDF EPUB MOBI
ADAM F. KOLA, MARCIN WOŁK 349-355


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo