Między kryzysem a rozwojem. Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki, Toruń, 30-31 marca 2016 roku
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

How to Cite

KOLA, A. F., & WOŁK, M. (2016). Między kryzysem a rozwojem. Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki, Toruń, 30-31 marca 2016 roku. Porównania, 18, 349–355. https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10588
https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10588
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)