Bartosz Awianowicz
Mieczysław Balowski
Mária Bátorová
Per-Arne Bodin
Włodzimierz Bolecki
Grzegorz Bubak
Grażyna Borkowska
Bartłomiej Brzeziński
Joanna Czaplińska
Przemysław Czapliński
Kornelia Ćwiklak
Mieczysław Dąbrowski
Tomasz Derlatka
Josef Dolista
Helena Duć-Fajfer
Davor Dukić
Agnieszka Gajewska
Barbara Gierszewska
Hanna Grzeszczuk-Brendel
Ewa Guderian-Czaplińska
Bogdan Halczak
Dorota Heck
Łucja Iwanczewska
Bogumiła Kaniewska
Peter Kaša
Marta Karasińska
Magdalena Koch
Dorota Kołodziejczyk
Halina Korbicz
Izabela Kowalska-Paszt
Koichi Kuyama
Ewa Kraskowska
Krzysztof MaciejKrasuski
Jaroslav Kusnir
Michał Kuziak
Anna Legeżyńska
Tomasz Lisowski
Libor Martinek
Agnieszka Matusiak
Katarzyna Meller
Maciej Michalski
Małgorzata Mikołajczak
Katarzyna Mroczkowska-Brand
Sylwia Nowak-Bajcar
Dominika Oramus
Lajos Pálfalvi
Agnieszka Paterska-Kubacka
Grzegorz Pełczyński
Eliza Pieciul-Karmińska
Diana Poskuta-Włodek
Malgorzata Praczyk
Rafał T.Prinke
Judith Reimann
Anna Saignes
Wolfgang Schlott
Ludmiła Siryk
Dorota Skotarczak
Dariusz Skórczewski
Małgorzata Sobczyk
Marié Sobotková
Danuta Sosnowska
Tadeusz Sucharski
Agata Stankowska
Leszek Szaruga
Piotr Śniedziewski
Zofia Tarajło-Lipowska
Ałła Tatarenko
Ewa Thompson
Dorota Tubielewicz-Mattsson
Marek Wasilewski
Oksana Weretiuk
Lidia Wiśniewska
Alois Woldan
Anna Wypych-Gawrońska
Anna Zeidler-Janiszewska
Tomasz Zarycki
Miloš Zelenka
Estera Żeromska
Arkadiusz Żychliński