Kontakt

REDAKCJA PÓŁROCZNIKA „PORÓWNANIA”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10, p. 210
61-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

dr Lenka Németh Vítová
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Pressto