Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu)

Main Article Content

Anna Spinek-Bomke

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie kwestii poczucia tożsamości narodowej mieszkańców wysp Riukiu oraz sposobu, w jaki problem ten został przedstawiony w wybranych okinawskich utworach prozatorskich: opowiadaniach Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō oraz Matki, kobiety Nakandakari Hatsu. Mieszkańcy królestwa Riukiu, zaanektowanego przez Japonię dopiero w 1879 roku, byli zarówno kulturowo, jak i etnicznie odmienni od Japończyków. Problemy wynikające z ich podwójnej, japońskookinawskiej tożsamości przedstawione są w pierwszym z opowiadań. Głównym tematem powstałych pięćdziesiąt lat później Matek, kobiet są natomiast traumatyczne wspomnienia wojenne bohaterek i ich wpływ zarówno na codzienne życie Okinawczyków, jak i na ich stosunek do mieszkańców „właściwej Japonii” (hondo).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
JAPOŃSKA LITERATURA KLASYCZNA I JEJ ZWIĄZKI Z ZACHODEM

Bibliografia

 1. Ambasada Japonii w Polsce. „Konstytucja Japonii z 3 listopada 1946 (tłumaczenie Teruji Suzuki)”. 1946. Web. 17.08.2016. <http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm>
 2. Honda Erumi. Hearing Voices. Female Transmission of Memories in Okinawan Literature in the 1970s and 1980s. Massachusetts 2010.
 3. Ikemiyagi Sekihō. „Ukuma junsa”. Okinawa bungaku zenshū. T. 6. Ed. Okinawa bungaku zenshū henshū iinkai. Tōkyō: Kokusho Kankōkai, 1990.
 4. Kawamura Minato, red. Gendai Okinawa bungaku sakuhin sen. Tōkyō: Kōdansha, 2011.
 5. Kerr George. Okinawa. The History of an Island People. Boston: Tuttle Publishing, 2000.
 6. Maher John C. „North Kyushu Creole: A Language-Contact Model for the Origins of Japanese”. Multicultural Japan. Palaeolithic to Postmodern. Ed. D. Denoon, M. Hudson, G. McCormack, T. Morris-Suzuki. Hong Kong: Cambridge University Press, 1996.
 7. Masanori Nakahodo. „Ukuma junsa: sakuhin kaisetsu”. Okinawa bungaku sen. Nihon bungaku no ejji kara no toi. Ed. K. Okamoto, T. Takahashi. Tōkyō: Bensei shuppan, 2003.
 8. Molasky Michael, Rabson Steve. Southern Exposure. Modern Japanese Literature from Okinawa. Honolulu: University of Hawaii Press, 2000.
 9. Morris-Suzuki Tessa. „A Descent into the Past: The Frontier in the Construction of Japanese Identity”. Multicultural Japan. Palaeolithic to Postmodern. Ed. D. Denoon, M. Hudson, G. McCormack, T. Morris-Suzuki. Hong Kong: Cambridge University Press, 1996.
 10. Morton Leith. „Yuta as the postcolonial Other in Ōshiro Tatshuhiro’s fiction”. Representing the Other in Modern Japanese Literature. A critical approach. Ed. R. Hutchinson, M. Williams. London: Routledge, 2007.
 11. Nakandakari Hatsu. „Haha tachi, onna tachi”. Okinawa bungaku zenshū. T. 8. Ed. Okinawa bungaku zenshū henshū iinkai. Tōkyō: Kokusho Kankōkai, 1990.
 12. Okamoto, Keitoku, Takahashi Toshio, eds. Okinawa bungaku sen. Nihon bungaku no ejji kara no toi. Tōkyō: Bensei shuppan, 2003.
 13. Pearson Richard. „The Place of Okinawa in Japanese Historical Identity”. Multicultural Japan. Palaeolithic to Postmodern. Eds. D. Denoon, M. Hudson, G. McCormack, T. Morris-Suzuki. Hong Kong: Cambridge University Press, 1996.