ON THE SEMANTIC CAPACITY OF CHOSEN WORDS AND EXPTRESSIONS IN DIFFERENT CONTEXTS AND THEIR CONOTATIONS
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

homonymia
suppress
translation
poetics of silence
Japanese literature of Middle Age
Japanese literature of Modern Age
Cyprian Kamil Norwid

How to Cite

Żuławska-Umeda, A. (2016). ON THE SEMANTIC CAPACITY OF CHOSEN WORDS AND EXPTRESSIONS IN DIFFERENT CONTEXTS AND THEIR CONOTATIONS. Porównania, 18, 23–43. https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10666

Abstract

Many ways of building ambiguity can be enumerated. One of the ways is to use homonyms, associations, suggestions, or even quotes. Another way is „not to say anything” or „be silent about it”. The first way seems more concrete, even dictonary-like. The other is more intuitive and difficult to attempt to describe in a scientific manner. Both the homonymy-based language game or recalling distant associations as well as other ars poetica used as decorations in the Japanese literature or not saying something allow the reader to understand the simple image in a myriad of ways. It is fascinating that Cyprian Kamil Norwid created his works in the same style not only in the aesthetical aspect but he also raised the value of silence as an ethical basis. He was similar in this respect to the Japanese artists of the late Medieval period (XII-XVI c.) and the modernity (XVII-XIX century). The poetics of silence considered as part of speech, silence, understatement, parabole, elipse, symbol, allusion, typical for Norwid – according to Krzysztof Andrzej Jeżewski – surprisingly, without modifications allow to describe Japanese literature. Ambiguity is born out of silence – although it may sound as a paradox, it turns out to be possible.

https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10666
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Chikamatsu Monzaemon. „Horikawa nami no tsutsumi”. Nihonkotenbungaku Taikei. Chikamatsu Monzaemon shū. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Gadamer Hans-Georg. Język i rozumienie. Wybór, tłum. i posłowie Piotr Dehnel i Beata Sierocka. Warszawa: Aletheia, 2003.

Głowiński Michał et al. Słownik terminów literackich Wyd. III. Red. Janusz Sławiński . Wrocław: Ossolineum, 2000.

Imoto Nōichi et al (tłum.). „Matsuo Bashō shū 2. Kikō, nikkihen, haibunhen, renkuhen”. Nihonkotenbungakuzenshū. Tōkyō: Shōgakkan, 1997.

Ingarden Roman. O badaniach filozoficznych Edith Stein. Tłum. D. Gierulanka, J. Gierula. Kraków, 1988.

Itō Moriyuki. „O znaczeniu tekstów zapisywanych sylabariuszem – wokół pamiętników okresu Heian”. W kręgu wartości kultury Japonii. W 140. Rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945). Red. Agnieszka Kozyra. Tłum. A. Żuławska-Umeda. Warszawa: WUW, 2013.

Jeżewski Krzysztof A. Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. Warszawa: WUW, 2011.

Kokinwakashū. Tłum. i oprac. Ozawa Masako. Tōkyō: Shōgakukan, 1971.

Kotański Wiesław (red. tłum.). Dziesięć tysięcy liści. Antologia literatury japońskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.

Kubiak Ho-chi Beata. Estetyka i sztuka japońska – wybrane zagadnienia. Kraków: Universitas, 2009.

Rodowicz Jadwiga. Pięć wcieleń kobiety w teatrze nō. Warszawa: Pusty obłok, 1993.

Saeki Umetomo (red.). Nihon kotenbungaku Taikei. Kokinwakashū (Wielki zbiór literatury klasycznej. Zbiór pieśni dawnych i dzisiejszych). Tōkyō: Iwanami shoten, 1980.

Się Shōnagon. Makura no Sōshi. Tłum. Matsuo Satoshi, Nagai Kazuko. Tōkyō: Shōgakukan 1974.

Się Shōnagon. „Makura no Sōshi”. Nihonkotenbungaku Taikei) Rozdz. 73. Tōkyō: Iwanami shoten. Seiseihan. Nihonkokugo daijiten (Wielki słownik języka ojczystego). Tōkyō: 2006.

Stein Edyta. O zagadnieniu wczucia. (praca doktorska 1916, promotor: prof. Edmund Husserl).

Tangi Hirokazu. Haku. Yohaku. Ma. Nihonteki reisei no kanōsei o saguru (Czystość bieli. Pustka bez treści. Przestrzeń wolności – w poszukiwaniu obszarów duchowości japońskiej). Referat wygłoszony w macierzystym Sophia University, w Towarzystwie Antropologicznym. Tōkyō (10.9.2011).

Wilkoszewska Krystyna. Estetyka japońska, t. I – Antologia, t. II – Słowa i obrazy, t. III – Estetyka życia i piękno umierania. Kraków: Universitas 2005.

Yokomichi Mario (red.). „Matsukaze” (Wiatr w sosnach). Nihonkotenbungaku Taikei, t. 1 „Zeami Motokiyo”. Tōkyō: Iwanami shoten, 1981.

Yokomichi Mario (red.). „Yōkyokushū” (Wybór dramatów nō). Nihonkotenbungaku Taikei, t. 1 „Zeami Motokiyo”. Tōkyō: Iwanami shoten, 1981.

Żuławska-Umeda Agnieszka (red.). Poezja starojapońska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.

Żuławska-Umeda Agnieszka. „Leksykografia wybranych kategorii piękna jako wyrazów poetyckich w Słowniku japońsko-polskim: aware, sabi, wabi, yūgen”. Lexicographica Iapono-Polonica, t. 1. Red. Jarosław Pietrow et al. Warszawa: wyd. nakładem Wydziału Polonistyki UW, 2011.

Żuławska-Umeda Agnieszka. „Wokół Zapisków z szałasu ułudy Matsuo Bashō, czyli o jego powrotach z wędrówek”. W kręgu wartości kultury Japonii. Red. Agnieszka Kozyra. Warszawa: WUW, 2013.

Grzegorczyk Anna. „Filozofia duchowa Edyty Stein” 2002. Web. 07.12.2005. <http://karmel.pl/hagiografia/stein/sympozja/baza.php?id=18>