TRANSLATION/INTERPRETATION IN THE JAPANESEPOLISH CONTEXT – SOME REMARKS.
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

translation/interpretation problems
Polish
Japanese

How to Cite

Jabłoński, A. (2016). TRANSLATION/INTERPRETATION IN THE JAPANESEPOLISH CONTEXT – SOME REMARKS. Porównania, 18, 45–59. https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10667

Abstract

Since loss of information is inevitable during the communication process, translation/interpretation may be viewed as a gradable phenomenon. Furthermore, a translator/interpreter is an optional element of the communication model, due to the fact that a longer communication cycle inevitably generates more noise. The translator/interpreter’s presence on the communication stage should thus be related to the transparent character of their activity, i.e. to minimise the obstacles and maximize the benefits they provide for the communication processes. This is especially valid in cases of interpretation, when an interpreter usually encounters a particular situation to cope with, with practically no active influence on its circumstances.
This paper addresses several issues related to the cross-cultural communication in the context of its Polish-Japanese variant. It raises both technical problems related to translation/interpretation and xenophobic issues inevitably present on the cross-cultural communication stage. Its last part covers the classification of potential translation/interpretation problems postulated by this author. Many of them may be experienced only by the translator/interpreter, whose activity is performed at the boundary of heterogeneous communication environments. The awareness oftranslation/interpretation issues is thus pointed out as one of the basic constituents of the educational background for all translation/interpretation students.

https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10667
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Bator Joanna. Japoński wachlarz. Warszawa: Twój Styl, 2004.

Duszak Anna. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN, 1998.

Dynarski Kazimierz, red. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań-Warszawa: Pallotinum, 1990.

Gołownin W. O Japonii. Przeł. Grzegorz Buczyński. Warszawa: nakładem wydawcy, 1823. Web.10.12.2013. <https://polona.pl/item/1448342>

Gutt Ernst-August. Dystans kulturowy a przekład. Przeł. Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas, 2004.

Hida Shūichi. „Ibunka rikai no kōzō” [struktura rozumienia kultury obcej]. Kokusaika to ibunka rikai [internacjonalizacja a rozumienie innych kultur]. Red. Fumio Kakehi, Shūichi Hida. Kyōto: Hōritsubunkasha, 1990.

Jabłoński Arkadiusz. „Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amelié Nothomb”. Homo Ludens 1(2) (2010).

Jabłoński Arkadiusz. „Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej”. Homo Ludens 1(3) (2011).

Jabłoński Arkadiusz. „Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011”. Homo Ludens 1(4), (2012).

Jabłoński Arkadiusz. Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja kulturowa w perspektywie polskojapońskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.

Jabłoński Arkadiusz. „Komunikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych”. Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji. Red. Maria Jodłowiec, Anna Tereszkiewicz. Kraków: Tertium, 2013.

Jakobson Roman. “Linguistics and Poetics”. Style in Language. Red. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass: MIT Press, 1960.

Joemonster. „Zasady zachowania przy stole.” 2013. Web. 09.09.2013. <http://joemonster.org/art/24695/Zasady_zachowania_przy_stole>

Lipiński Krzysztof. Mity przekładoznawstwa. Kraków: Egis, 2004.

Milewski Tadeusz. Językoznawstwo. Warszawa: PWN, 2004.

Nothomb Amelie. Z pokorą i uniżeniem. Przeł. Barbara Grzegorzewska. Warszawa: Muza, 2005.

Ōta Masataka. Takokuseki kigyō to ibunka manejimento [przedsiębiorstwo międzynarodowe a problematyka zarządzania międzykulturowego]. Tōkyō: Dōbunkan shuppan, 2008.

Said Edward W. Orientalizm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.

Saussure Ferdinand de. Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. Magdalena Danielewiczowa. Warszawa: PWN, 1991.

Shannon Claude E., Warren, Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1954.