Tłumaczenie w kontekście polsko-japońskim. Kilka uwag

Main Article Content

Arkadiusz Jabłoński

Abstrakt

Utrata informacji w trakcie procesu komunikacyjnego jest nieunikniona. Także tłumaczenie można traktować jako zjawisko stopniowalne. Stwierdzenie to aktualne pozostaje w szczególności w przypadku tłumaczenia ustnego, gdy tłumacz zwykle zastaje pewną sytuację, z jaką musi się zmierzyć, przy praktycznym braku wpływu na kształt jej okoliczności. Artykuł odwołuje się do kilku kwestii związanych z komunikacją międzykulturową w kontekście jej wariantu polsko-japońskiego. Wymienia on zarówno techniczne problemy związane z tłumaczeniem pisemnym i ustnym, jak również czynniki ksenofobiczne, które pozostają w sposób nieunikniony obecne na scenie komunikacji międzykulturowej. Wielu z tych problemów doświadczyć może jedynie sam tłumacz, którego aktywność zachodzi na granicy heterogenicznych środowisk komunikacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SZKICE O JĘZYKU, LITERATURZE I ŻYCIU DUCHOWYM JAPONII

Bibliografia

 1. Bator Joanna. Japoński wachlarz. Warszawa: Twój Styl, 2004.
 2. Duszak Anna. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN, 1998.
 3. Dynarski Kazimierz, red. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań-Warszawa: Pallotinum, 1990.
 4. Gołownin W. O Japonii. Przeł. Grzegorz Buczyński. Warszawa: nakładem wydawcy, 1823. Web.10.12.2013. <https://polona.pl/item/1448342>
 5. Gutt Ernst-August. Dystans kulturowy a przekład. Przeł. Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas, 2004.
 6. Hida Shūichi. „Ibunka rikai no kōzō” [struktura rozumienia kultury obcej]. Kokusaika to ibunka rikai [internacjonalizacja a rozumienie innych kultur]. Red. Fumio Kakehi, Shūichi Hida. Kyōto: Hōritsubunkasha, 1990.
 7. Jabłoński Arkadiusz. „Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amelié Nothomb”. Homo Ludens 1(2) (2010).
 8. Jabłoński Arkadiusz. „Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej”. Homo Ludens 1(3) (2011).
 9. Jabłoński Arkadiusz. „Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011”. Homo Ludens 1(4), (2012).
 10. Jabłoński Arkadiusz. Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja kulturowa w perspektywie polskojapońskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
 11. Jabłoński Arkadiusz. „Komunikacja polsko-japońska jako wyzwanie w perspektywie terminologii tłumaczeń ustnych”. Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji. Red. Maria Jodłowiec, Anna Tereszkiewicz. Kraków: Tertium, 2013.
 12. Jakobson Roman. “Linguistics and Poetics”. Style in Language. Red. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass: MIT Press, 1960.
 13. Joemonster. „Zasady zachowania przy stole.” 2013. Web. 09.09.2013. <http://joemonster.org/art/24695/Zasady_zachowania_przy_stole>
 14. Lipiński Krzysztof. Mity przekładoznawstwa. Kraków: Egis, 2004.
 15. Milewski Tadeusz. Językoznawstwo. Warszawa: PWN, 2004.
 16. Nothomb Amelie. Z pokorą i uniżeniem. Przeł. Barbara Grzegorzewska. Warszawa: Muza, 2005.
 17. Ōta Masataka. Takokuseki kigyō to ibunka manejimento [przedsiębiorstwo międzynarodowe a problematyka zarządzania międzykulturowego]. Tōkyō: Dōbunkan shuppan, 2008.
 18. Said Edward W. Orientalizm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.
 19. Saussure Ferdinand de. Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. Magdalena Danielewiczowa. Warszawa: PWN, 1991.
 20. Shannon Claude E., Warren, Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1954.