Muzyka w Kojiki

Main Article Content

Marta Wesołowska

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony opisom muzyki w najstarszym zachowanym do dziś dziele historiograficznym Japonii – kronice Kojiki (Księga dawnych wydarzeń, 712). Autorka omawia kolejno: okoliczności powstania Kojiki (działalność kompilatora Hiedy no Are oraz Urzędu Muzyki Dworskiej – Gagakuryō), charakterystykę wczesnej tradycji muzycznej i widowiskowej w Japonii (kagura, ceremonia przywoływania duszy – chinkon), analizę zawartych w Kojiki pieśni kayō oraz fragmentów narracji poświęconych symbolice najstarszych japońskich instrumentów muzycznych. Analizy wybranych opisów muzycznych dokonano z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego oraz pod kątem zastosowania środków językowych. Na przykładzie przedstawionego w artykule materiału dowodowego scharakteryzowano życie muzyczne w starożytnej Japonii. Zwrócono też uwagę na rolę muzyki w kształtowaniu się twórczości literackiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
TEATR, MUZYKA JAPONII

Bibliografia

 1. Ebersole Gary L. Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.
 2. Kanert Maciej. Starożytna Japonia. Miejsca, ludzie, historia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
 3. Kordzińska-Nawrocka Iwona. Japońska miłość dworska. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.
 4. Kotański Wiesław. Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 5. Kotański Wiesław. W kręgu shintoizmu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 1995.
 6. Kotański Wiesław. Dziesięć tysięcy liści – Antologia literatury japońskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012.
 7. Kuniyasu Yō. “Nihon no kodai ni okeru ongaku to asobi”. Yokohama Kokuritsu Daigaku Kyōiku Kiyō 27 (1987).
 8. Kurano Kenji. Kojiki. Tōkyō: Iwanami Bunko, 1963.
 9. Melanowicz Mikołaj. Literatura japońska, t. 1: Od VI do połowy XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
 10. Melanowicz Mikołaj. Formy w literaturze japońskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 11. Ogi Mitsuo. Kodai ongaku no sekai (Świat muzyki starożytnej). Tōkyō: Kōshishoin, 2005.
 12. Ohnuki-Tierney Emiko. The monkey as mirror: Symbolic transformation in Japanese history and ritual. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987.
 13. Philippi Donald L. Kojiki Translated with an Introduction and Notes. Tokyo: Princeton University Press, 1969.
 14. Wesołowska Marta. Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2012.
 15. Yūichi Asano. Kodai Chūgoku no uchūron (Wizja wszechświata w starożytnych Chinach). Tōkyō: Iwanami Shoten, 2006.
 16. „Japan Press Network“. Kyodo News. Web. (11.11.2015) <http://www.47news.jp/photo/archives/cultureANDentertainment/201105/photo_2011053101000636.html>