BLADE RUNNER IN THE TIME WARP COMPLEX: THE MOVIE BY RIDLEY SCOTT IN SHONO YORIKO’S NOVEL
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

Blade Runner
Ridley Scott
Taimu surippu konbināto
Shōno Yoriko
contemporary Japanese literature
science fiction

How to Cite

Kubiak-Ho-Chi, B. (2016). BLADE RUNNER IN THE TIME WARP COMPLEX: THE MOVIE BY RIDLEY SCOTT IN SHONO YORIKO’S NOVEL. Porównania, 18, 183–196. https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10668

Abstract

Blade Runner, the title of Ridley Scott’s cult movie (1982), emerges on the pages of the novel Time Warp Complex (Taimu surippu konbināto, 1994) by Shōno Yoriko (b. 1956), a contemporary Japanese woman writer, as an envoy from the bleak future. What
connects these two works belonging to different narrative forms, both visual and textual? What kind of inspiration does Shono draw from the Blade Runner and what are its implications for the novel’s plot? To what extent does the post-apocalyptic, science-fictional world of Ridley Scott’s movie permeate the slipstream literature of Shōno Yoriko, shaping its fictional reality? Apart from answering above questions, the author of the present article also considers the role of science-fiction in contemporary Japanese literature, along with presenting the profile and literary work of Shōno Yoriko, an outstanding woman writer – but so far, for various reasons, little known outside Japan.

https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10668
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Bauman Zygmunt. Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Tłum. Ewa Klekot. Warszawa: Państwowy Insytut Wydawniczy, 2000.

Botting Fred. „Monsters of Imagination: Gothic, Science, Fiction”. A Companion to Science Fiction. Red. D. Seed. Malden (US), Oxford (UK): Blackwell Publishing, 2008.

Dick Philip K. Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Tłum. Sławomir Kędzierski. Poznań: Rebis, 2011.

Shimizu Yoshinori. Shōno Yoriko. Kokū no senshi (Shōno Yoriko, wojowniczka pustki). Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, 2002.

Sobchack Vivian. “American Science Fiction Film: An Overview”. A companion to Science Fiction. Red. D. Seed. Malden (US), Oxford (UK): Blackwell Publishing, 2008.

Shōno Yoriko. Aibetsu sotoneko zakki (Zapiski o podwórkowych kotach i bólu rozstania). Tōkyō: Kawade Bunko, 2005.

Shōno Yoriko. Mitōbyōki – kōgenbyō, „kongōsei ketsugō sōshikibyō” no Shōno Yoriko (Zapiski o nieuleczalnej chorobie Shōno Yoriko – kolagenozie, „mieszanej chorobie tkanki łącznej”). Tōkyō: Gunzō, 2014.

Shōno Yoriko. “Taimu surippu konbināto”. Shōno Yoriko. Sankan shōsetsushū (Zbiór trzech koronnych powieści Shōno Yoriko). Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, 2007.

Szmyd Jan. Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna, edukacyjna. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.

Takeuchi Kayo. „Taimusurippu konbināto” + dokusha = (sōzō + rensō) x tawamure = ∞ (Kombinat zakrzywionej czasoprzestrzeni + czytelnik = x zabawa = ∞). Gendai josei sakka dokuhon 4. Shōno Yoriko (Przewodnik po współczesnych japońskich pisarkach 4. Shōno Yoriko). Red. Shimizu Y. Tōkyō: Kanae Shobō. 2006.

Tatsumi Takayuki. Full Metal Apache. Transactions between Cyberpunk Japan and Avant-Pop America. Durham and London: Duke University Press, 2006.

Tatsumi Takayuki. “Japanese and Asian Science Fiction”. A Companion to Science Fiction. Red. D. Seed. Malden (US), Oxford (UK): Blackwell Publishing, 2008.

Tatsumi Takayuki. Nihon henryū bungaku. Slipstream Japan (Japońska literatura slipstreamowa. Slipstream Japan). Tōkyō: Shinchōsha, 1998.

Wheale Nigel. “Recognizing a “human-Thing”: Cyborgs, Robots and Replicants in Philip K. Dick’s Do Androids Dream of Electric Sheep? and Ridley Scott’s Blade Runner”. The Post-Modern Arts. Introductory Reader. Red. N. Wheale. London: Routledge, 1995.

Blade Runner (The Director’s Cut). Reż. R. Scott. Warner Home Video, 1997.

Caplan Fred. “A Cult Classic Restored, Again”. The New York Times. 2007. Web. 30.09.2007. <http://www.nytimes.com/2007/09/30/movies/30kapl.html?_r=0>