Vol. 17 (2015)

Articles

Krystyna Tuszyńska
5-21
ETHICAL AND POLITCAL QUALITY OF EPIDEICTIC RHETORIC IN ANCIENT GREECE
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10847
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
KRYSTYNA KARDYNI-PELIKÁNOVÁ
23-42
NOT ONLY HUMOUR FOR THE CZECHS, OR IN OTHER WORDS, IDENTITY PROBLEMS
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10758
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Anna Gawarecka
43-54
HODROVÁ, URBAN, MACURA – A POSTMODERN LOOK AT THE CZECH NATIONAL MYTH
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10757
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Lenka NÉMETH-VÍTOVÁ
55-66
REINVENTING THE SUDETENLAND IN THE CZECH LIT-ERATURE AFTER 1989
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10836
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Jacek Nowakowski
67-75
EMANCIPATORY PROCESSES OF THE SCI-FI FILM IN POST-WAR CZECHOSLOVAKIA AND ITS REPERCUSSIONS IN LEM. AN INTRODUCTIORY IN-VESTIGATION
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10838
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Tibor Žilka
77-90
ARCHITECTURE IN THE PERIOD OF POSTCOLONIALISM
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10851
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Jakub Lewicki
91-104
THE PAST OR THE FUTURE – DILEMMAS WITH MONUMENTS IN THE TIMES OF POSTCOLONIALISM
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10835
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Małgorzata Korpała
105-122
ABOUT A NEW CREATION OF MONUMENTS – IN SEARCH OF NON-EXISTENT VISION OF PAST IN CENTRAL-EASTERN EUROPE
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10832
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Małgorzata Praczyk
123-138
MATERIAL TRACES OF PAST DEPENDENCY AND ITS CON-TEMPORARY READING IN THE URBAN SPACE OF SZCZECIN
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10840
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Ryszard Przybylski
139-150
UNTIL IT IS NO LONGER THERE
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10842
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Dobrochna Dabert
151-163
TACTILISM IN THE CINEMATOGRAPHIC WORK OF ŠVANK-MAJER
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10755
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Tomasz Sójka
165-196
DICTA HERMETIS IN THE MANUSCRIPT OF BIERNAT OF LUBLIN
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10844
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Katarzyna Kornacka
197-213
THE KABBALAH PHILOSOPHY AS THE CORE OF THE PLOT DIMENSION IN S. AN-SKY’S DRAMA “BETWEEN TWO WORLDS (THE DYBBUK)”
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10760
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Denis Czyk
215-224
MYTHOLOGISING THE TOPOS OF THE BANQUET IN “CASTLE RACKRENT” BY MARIA EDGEWORTH AND “PAN CHALAWSKI” BY GRIGORYI KVITKA-OSNOWYANENKO
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10727
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Mariana ČECHOVÁ
227-243
THE STORY OF YEXIAN AS THE INTERSECTION OF UNIVERSAL ALGORITHMS THEMATIC.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10726
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Jaroslav KUŠNIR
245-252
Postcolonial studies in Slovakia and Hungary
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10833
PDF EPUB MOBI
Patryk Szaj
253-262
PRZYGODY PRAWDY John D. Caputo. Truth. Philosophy in Transit. London: Penguin Books, 2013. 304 P.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11007

Review articles

Emilia Kledzik
262-273
DWA GŁOSY O POSTSOWIECKOSCI I POSTKOLONIALIZMIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ Cristina Şandru. Worlds Apart? A Postcolonial Reading of post-1945 East-Central European Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 309 P. Bogdan Ştefănescu. Postcommunism / Postcolonialism: Siblings of Subalternity. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. 227 P.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11009
PDF (Język Polski)
Halina Korbicz
274-279
DONIECKA RANA UKRAINY Dziuba Ivan. Donetska rana Ukrajiny. Istoryko-kulturologichni esei. Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 78. Іван Дзюба. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. C. 78.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11010
PDF (Język Polski)
Lenka Németh Vítová
281-285
Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11011
PDF (Język Polski)
Krzysztof Okoński
285-288
Wojciech Browarny, Monika Wolting, Marcus Joch (red.), Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2014. 248 S.
https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11013
PDF (Język Polski)