MYTHOLOGISING THE TOPOS OF THE BANQUET IN “CASTLE RACKRENT” BY MARIA EDGEWORTH AND “PAN CHALAWSKI” BY GRIGORYI KVITKA-OSNOWYANENKO
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

symposium
banquet
ritual
libation
Ukrainian cuisine
Irish cuisine
alcohol in rituals and literature
Grigoriy Kvitka-Osnovyanenko
Maria Edgeworth

How to Cite

Czyk, D. (2015). MYTHOLOGISING THE TOPOS OF THE BANQUET IN “CASTLE RACKRENT” BY MARIA EDGEWORTH AND “PAN CHALAWSKI” BY GRIGORYI KVITKA-OSNOWYANENKO. Porównania, 17, 215–224. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10727

Abstract

The article offers a comparative analysis of the topos of banquet in the novel by the Ukrainian writer Kvitka-Osnovyanenko Pan Chalawski (1839) and the Irish writer Maria Edgeworth Castle Reckrent (1800). Both novels present the social system and the degree of the nobility’s awareness in the 19th century whose lifestyle based on parties, fun and other carnivalesque rituals, is fading away. The works present a confrontation of good old times with the contemporary, decadent and de-void of former grandeur form of degraded ritual. The degraded ritual still illustrates the former social structure and inter-class relations though in a mocking and critical way. The topos of the banquet and fun unveils the difficult Ukrainian and Irish socio-political reality.

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10727
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Babych N. D. „Sredstva voploshcheniya avtorskoho zamysla v romane H. Kvitki-Osnovyanenko «Pan Khalyavskiy»”.Voprosy russkoy literatury. Lvov, 2 (54) (1989).

Bakhtin Mikhail M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa (1965). W: Sobranie sochineniy. Moskva 1997-2012. Vol. 4 (2). Moskva, 2010.

Bayburin A. K. Ritual v tradytsionnoy kulture. Strukturno-semantycheskiy analiz vostochnoslavyanskykh obryadov. Sankt-Peterburg, 1993.

Canetti Elias. Masa i vlada. Per. O. Lohvynenko. Kyiv, 2001.

Chyk Denis. „«Svit navpaky»: poetyka karnavalizovanoyi romanistyky H. Kvitky-Osnovyanenka”. Literatura. Folklor. Problemy poetyky. Red. H. F. Semenyuk. Kyiv, 33 (2009). Vol. 2. Edgeworth, M. Castle Rackrent. Indianapolis-Cambridge, 2007.

Freud Zygmunt. „Totem i tabu (Nekotorye sootvetstviya v dushevnoy zhyzny dikarey i nevrotikov) (1912-1913)”. Per. M. V. Vulf, N. A. Kamayev. W: Freyd, Zygmunt. Sobranie sochyneniy [V 10 t.]. Red. Ye. S. Kalmykova, M. B. Ahracheva. Moskva, 2003-2008. Vol. 9: Voprosy obshchestva. Proiskhozhdenye relihiy, 2008.

Freydenberh O. M. Poеtyka syuzheta i zhanra. Moskva, 1997.

Grot Ya. Spornye voprosy russkoho pravopisaniya ot Petra Velikoho donyne. Filolohicheskoe razyskaniye Ya. Hrota. Sankt-Peterburg, 1873.

Ivanov Vyacheslav. Dionis i pradionisiystvo. Sankt-Peterburg, 1994.

Kitaygorodskaya M. V. „Produkty pitaniya kak sotsiokulturnye znaki”. W: Yazyk. Lichnost. Tekst: sbornik statey k 70-letiyu T. M. Nykolaevoy. Red. V. N. Toporov. Moskva, 2005.

Kvitka-Osnovyanenko Hryhoriy F. „Pan Khalyavskyy”. Zibranie tvoriv u 7 t. Red. P. V. Fedchenko. Kyiv, 1978-1981. Vol. 4: Prozovi tvory. 1979.

Kwitka-Osnowianenko Grigorij. Pan Chalawski. Tłum. Jerzy Brzęczkowski. Warszawa: Czytelnik 1959.

Limborskiy I. V. Tvorchist Hryhoriya Kvitky-Osnovyanenka: Geneza khudozhnoyi svidomosti, yevropeyskyy kontekst, poetyka. Cherkasy, 2007.

Masliy Y. A. „Masterstvo izobrazheniya povsednevnoy zhizni provintsialnoho dvoryanstva v tvorchestve H. F. Kvitki-Osnovyanenko i N. V. Gogolya”, Filologycheskye nauky. Voprosy teoriy y praktyky 1 (2012).

Petrova M. S. “Makrobiy Feodosiy i eho Saturnalii”. W: Makrobiy Feodosiy. Per. V. T. Zhurevich. Red. M. S. Petrova. Moskva, 2013.

Pokhlebkin V. V. Iz istorii russkoy kulinarnoy kultury. Moskva, 2009.

Popenskov A. S. „K obrazu mira v srednevekovoy irlandskoy literature”. Odyssey. Chelovek v istoriy 1999.

Sedakova O. A. Poetika obryada. Pohrebalnaya obryadnost vostochnykh i yuzhnykh slavyan. Moskva, 2004.

Shyvelbush V. Smaky rayu: Sotsiyalna istoriya pryanoshchiv, zbudnykiv ta durmaniv. Per. Yu. Prohasko. Kyiv, 2007.

Strelnikova Y. P. “Satiriko-bytovoy roman. Petroniy”. Antichnyi roman. Red. M. Hrabar-Passek. Moskva, 1969.

Strelnikova Y. P. „Topika pira v rymskoy satire”. W: Strelnikova Y. P. Poеtika drevnerymskoy literatury: Zhanry i stil. Red. M. L. Gasparov. Moskva, 1989.

Toporov Vyacheslav N. “O rituale. Vvedenye v problematiku”. W: V. N. Toporov. Arkhaicheskyy ritual v folklornykh i ranneliteraturnykh pamyatnykakh. Moskva, 1988.