Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Németh Vítová, L. (2015). Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S. Porównania, 17, 281–285. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11011

Abstract

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S.

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11011
PDF (Język Polski)