Architektura w okresie postkolonialnym

Main Article Content

Tibor Žilka

Abstrakt

W Europie Środkowej w czasie totalitaryzmu rozebrano wiele ważnych zabytków architektonicznych. Tendencja ta utrzymuje się także w epoce postkolonialnej, choć przyczyny takiego postępowania są zupełnie inne. Na Słowacji nie ma problemu z dostępem do zabytków, jednak wiele osób nie przywiązuje wagi do ich wartości artystycznej. Dziedzictwo architektoniczne jest więc nierzadko bezmyślnie niszczone, mimo że wcześniej pełniło różnorodne, istotne funkcje. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie domu uzdrowiskowego Machnáč (1932) i basenu „Zielona żaba” – „Zelená žaba” (1937). Maison Machnáč zaprojektował architekt Jaromír Krejcar z Pragi, a „Zieloną żabę” architekt z Brna – Bohuslav Fuchs. Projekt „Zielonej żaby”, przez wzgląd na poziom artystycznej niepowtarzalności i oryginalności, ma wartość ponadnarodową, co jednak nie skłania obecnego właściciela do przywrócenia obiektowi jego pierwotnego stanu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARCHITEKTURA W DOBIE POSTKOLONIALNEJ

Referencje

 1. Bach Steven. Leni Riefenstahlová. Život a dílo „Hitlerovy filmářky”. Praha: Ikar, 2009.
 2. „Barokový most na hrade zbúrali”. Web. 06.10.2014. <http://nitra.sme.sk/c/6014951/barokovy-mostna-hrade-zburali-nahradi-ho-kopia.html>.
 3. Web. 07.10.2014. <http://nitra.dnes24.sk/problemovyhradny-most-stavba-za-400-tisic-vraj-nie-je-dokoncena-155997>
 4. Broch Hermann. Lunatycy. Przeł. Sławomir Błaut. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005.
 5. Hanušin Ján. Trenčianske Teplice na starych pohľadniciach. Bratislava: DAJAMA, 2010.
 6. Hvorecký Michal. Spamäti. Bratislava: Marenčin PT, 2013.
 7. Janaszek-Ivaničková Halina, (ed.): Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. 2. Literatura czeska. Katowice: „Śląsk”, 1999.
 8. Lewicki Jakub. Konflikt o zabytki i miejsca pamięci, czyli o nowo-starym postrzeganiu przeszłości w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. „Porównania” 13 (2013). S. 207-208.
 9. Nicolae Ceauşescu. Web. 06.10.2014. <http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceauşescu>
 10. Pisoň Štefan. Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin: Osveta, 1973.
 11. Szczygieł Mariusz. Gottland. Praha: nakladatelství Dokořán, 2009.
 12. Žilková Marta. Intertextuálne a intermedialne interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Nitre, 2012.