DWA GŁOSY O POSTSOWIECKOSCI I POSTKOLONIALIZMIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ Cristina Şandru. Worlds Apart? A Postcolonial Reading of post-1945 East-Central European Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 309 P. Bogdan Ştefănescu. Postcommunism / Postcolonialism: Siblings of Subalternity. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. 227 P.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Kledzik, E. (2015). DWA GŁOSY O POSTSOWIECKOSCI I POSTKOLONIALIZMIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ Cristina Şandru. Worlds Apart? A Postcolonial Reading of post-1945 East-Central European Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 309 P. Bogdan Ştefănescu. Postcommunism / Postcolonialism: Siblings of Subalternity. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. 227 P. Porównania, 17, 262–273. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11009

Abstract

DWA GŁOSY O POSTSOWIECKOSCI I POSTKOLONIALIZMIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11009
PDF (Język Polski)