DONIECKA RANA UKRAINY Dziuba Ivan. Donetska rana Ukrajiny. Istoryko-kulturologichni esei. Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 78. Іван Дзюба. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. C. 78.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Korbicz, H. (2015). DONIECKA RANA UKRAINY Dziuba Ivan. Donetska rana Ukrajiny. Istoryko-kulturologichni esei. Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 78. Іван Дзюба. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. C. 78. Porównania, 17, 274–279. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11010

Abstract

DONIECKA RANA UKRAINY

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.11010
PDF (Język Polski)