EMANCIPATORY PROCESSES OF THE SCI-FI FILM IN POST-WAR CZECHOSLOVAKIA AND ITS REPERCUSSIONS IN LEM. AN INTRODUCTIORY IN-VESTIGATION
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

sci-fi
Stanisław Lem
adaptation
sci-fi literature
Czech film

How to Cite

Nowakowski, J. (2015). EMANCIPATORY PROCESSES OF THE SCI-FI FILM IN POST-WAR CZECHOSLOVAKIA AND ITS REPERCUSSIONS IN LEM. AN INTRODUCTIORY IN-VESTIGATION. Porównania, 17, 67–75. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10838

Abstract

The article presents the first important science fiction films made in Czechoslovakia in three decades, 40s, 50s and 60s of the 20th century, in order to show that they constitute the basis of this type of cinema-tography in Poland’s southern neighbour. They reflect various models of film fantasy from a pessimistic note in Krakatit (1948) by Otakar Vávra, different from the humanistic optimism of its literary prototype (novel by K. Čapek) put in the context of the post-war nuclear threats to a vivid and graceful 19th century gravure illustrating the novels of Jules Verne in the film by Karel Zeman Vynález zkázy (1958). The last to be made was an adaptation of Stanisław Lem’s novel Obłok Magellana, titled – Ikaria XB-1 (1963) (not mentioned in the opening credits) directed by J. Polák which turned out to be the most modern sci-fi film of the times because of its realism.

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10838
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Brzóstowicz-Klajn Monika. Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli utopia i utopijność w polskim socrealizmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.

Czaplińska Joanna. Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2001.

Garbicz Adam, Klinowski Jacek. Kino, wehikuł magiczny. Podróż druga 1950-1959. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.

Guzek Mariusz. „Krakatit i Ciemne słońce – adaptacje prozy Karela Čapka autorstwa Otokara Vávry”. Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury. Red. E. Ciszewska, E. Nurczyńska-Fidelska. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT oraz Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. S. 9-26.

Jarzębski Jerzy. Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków: Wydawnictwo Literackie,1988.

Kołodyński Andrzej, Dziedzictwo wyobraźni. Historia filmu sf. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1989.

Nycz Ryszard. „O nowoczesności jako doświadczeniu”. Teksty Drugie (3) 2006. S. 4-9.