UNTIL IT IS NO LONGER THERE
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

modernity
deletion
the visible
the tactile
iconoclasm
iconolatry
simulation
digital culture

How to Cite

Przybylski, R. (2015). UNTIL IT IS NO LONGER THERE. Porównania, 17, 139–150. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10842

Abstract

Deletion has become part and parcel of the modern arts. A case in point is erasing Robert Rauschenberg’s drawing by Willem de Kooning. Erasing did not merely boil down to an act of destruction but became a symbol of openness to the new. Taking such a perspective towards the avant-garde experience of art, it can be assumed that Kazimierz Malewicz had a similar goal with the black square with the white background. This is also an example of the deletion of a traditional understanding of art in order to prepare for a new expe-rience of art. These experiences undermine the signficance of visibility itself and lead straight to an openness towards tactility.

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10842
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Baudrillard Jean. Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.

Baudrillard Jean. Symulacja i symulakry. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005.

Belting Hans. Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki. Przeł. T. Zatorski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2004.

Braidotti Rosi. Po człowieku. Przeł. J. Bednarek i A. Kowalczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Czartoryska Urszula. Od pop-artu do sztuki konceptualnej. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973.

Danto Artur C. Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji. Przeł. M. Salwa. Kraków: Universitas, 2013.

Evdokimov Paul. Sztuka ikony. Teologia piękna. Przeł. M. Żurowska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianow MIC, 2006.

Godfrey Tony. Conceptual Art. Londyn, Nowy Jork: Phaidon, 1998.

Kerckhove Derrick de. „Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia”. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj i M. Derda-Nowakowski. Przeł. A. Maj. Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2009.

Kluszczyński Ryszard W. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

Latour Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra i K. Abriszewski. Kraków: Universitas, 2010.

Malewicz Kazimierz. „Rodowód suprematium”. Wiersze i teksty. Przeł. A. L. Piotrowska i A. Pomorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, Instytut Adama Mickiewicza, 2004.

Malewicz Kazimierz. Świat bezprzedmiotowy. Przeł. Stanisław Fijałkowski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2006.

Manovich Lev. „Awangarda jako software”. Kwartalnik Filmowy 35-36 (2001).

Markowski Michał Paweł. „O niewidzialnym”. Imhibition. Red. R. Dziadkiewicz i E. Tatar. Kraków: Muzeum Narodowe, Korporacja Ha!art, 2006.

McLuhan Marshall. Wybór tekstów. Red. E. McLuhan i F. Zingrone. Przeł. E. Różalska i J. M. Stokłosa. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.

Poprzęcka Maria. Inne obrazy. Oko, widzenie sztuka. Od Albertiego do Duchampa. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2008.

Przybylski Ryszard. Pustelnicy i demony. Kraków: Znak, 1994.

Scharf Aaron. „Suprematyzm”. Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej. Opr. T. Richardson i N. Stangos. Przeł. H. Andrzejewska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980.