REINVENTING THE SUDETENLAND IN THE CZECH LIT-ERATURE AFTER 1989
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

Rudiš
Denemarková
Urban
expulsion of Germans
Shoa
brooding over the past

How to Cite

NÉMETH-VÍTOVÁ, L. (2015). REINVENTING THE SUDETENLAND IN THE CZECH LIT-ERATURE AFTER 1989. Porównania, 17, 55–66. https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10836

Abstract

The article deals with the problem of brooding over the history of the Sudetenland in the new Czech literature: novels Grandhotel (2006) by Jaroslav Rudiš, Peníze pro Hitlera (Money for Hitler, 2006) by Radka Denemarková and Habermannův mlýn (Habermann´s mill, 2001) by Josef Urban. Writ-ers, by using inter alia mythologization, fictionalization and narration inspired by real history, are trying to restore the “polyphony of a memory” of the space. In literature on Sudetenland, temporality, continuity and memory significantly form that space, so that they are joined with the spaciality in one, indivisible unity.

https://doi.org/10.14746/p.2015.17.10836
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Rybicka Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.

Rudiš Jaroslav. Grandhotel. Przeł. Dudzic, Katarzyna. Wrocław: Goodbooks, 2011.

Denemarková Radka. Pieniądze od Hitlera. Przeł. Timingeriu, Tomasz, współpr. Czernikow, Olga. Wrocław: Atut, 2008.

Urban Josef. Habemannův mlýn. Opava: Grafis, 2001.

Ricoeur Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. Margański, Janusz. Kraków: Universitas, 2006.

Ricoeur Paul. Żyć aż do śmierci oraz fragmenty. Przeł. Turczyn, Anna. Kraków: Universitas, 2008.

White Kenneth. Atlantica. Wiersze i rozmowy. Wyb. i przekł. Brakoniecki, Kazimierz. Olsztyn: Centrum Francusko-Polskie Côtes d'Armor, 1998