Post-Holocaust Migrations of Empathy: My Star by Felicja Raszkin-Nowak
PDF

Keywords

Felicja Raszkin-Nowak
memories
Holocaust
empathic realism

How to Cite

Janicka, A. (2023). Post-Holocaust Migrations of Empathy: My Star by Felicja Raszkin-Nowak. Porównania, 34(2), 107–121. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.8

Abstract

Felicja Raszkin-Nowak still remains a little-known witness of the Holocaust. Born in Warsaw, she found herself in Białystok as a little girl during the war. Miraculously she survived the liquidation of the ghetto and hid on a farm, from where she was liberated. After the war, she worked at Polish Radio, and after March 1968 she emigrated to Denmark. In 1991, she published her memoirs titled My Star, translated into several languages. They are a faithful and shocking portrayal of war and the Holocaust, written with rare mastery. Raszkin-Nowak’s writing strategy combines several different perspectives: that of a child and an adult, a Polish woman and a Jew, a girl and a mature woman on the threshold of old age. Raszkin-Nowak uses an innovative storytelling technique that can be called empathetic realism. It enables the author to overcome the internal and external distance between the experience of childhood and the experience of war, the experience of cultural settlement and the experience of emigration, the time of events and the time of reminiscing.

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.8
PDF

References

Buryła, Sławomir. “Topika Holocaustu.” Żydzi wschodniej Polski. Series I: Świadectwa i interpretacje. Ed. Barbara Olech and Jarosław Ławski. Białystok: Alter Studio, 2013. 171–194.

Czabanowska-Wróbel, Anna. “Obraz ‘Króla olch’ w prozie Schulza.” Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej “Bruno Schulz—w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci.” Ed. Jerzy Jarzębski. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., 1994. 296–305.

Fieguth, Rolf. “Tęskniąc za spójnością. Notatki o intertekstualności, kompozycji i koncepcji języka u Brunona Schulza.” Schulz/Forum 5 (2015): 31–53.

Głowiński, Michał et al. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Kraków: Universitas, 2005.

Nowak, Felicja. Moja gwiazda. Białystok: Versus, 1991.

Nowak, Felicja. My Star: Memoirs of a Holocaust Survivor. Trans. Andrzej Bursa. Toronto: Polish Canadian Publishing Fund, 1996.

Raszkin-Nowak, Felicja. Moja gwiazda. Białystok: Trans Humana, 2008.

Raszkin-Nowak, Felicja. Min stjerne: erindringer. Trans. Runa Kildegaard Klukowska. København: Fremad, 1997.

Raszkin-Nowak, Felicja. Mein Stern: Erinnerungen einer Holocaust-Überlebenden. Trans. Anna Kaiser. Gerlingen: Bleicher, 2001.

Raszkin-Nowak, Felicja. Mia stelo. Trans. Tomasz Chmielik. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2011.

Raszkin-Nowak, Felicja. Gwiazdy w mroku. Białystok: Trans Humana, 2003.

Raszkin-Nowak, Felicja. “Moja białostocka rodzina.” Żydzi wschodniej Polski. Series VI: Żydzi białostoccy od początków do 1939 roku. Ed. Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka. Białystok: Prymat, 2018. 21–30.

Nowak-Raszkin, Felicja. “Ku pamięci Ojca, zamordowanego przez hitlerowców 12 lipca 1941 roku.” Informator Polski 1 (2015): 27.

Felicja Raszkin Nowak (1924–2015): bohaterka X Festiwalu Kultury Żydowskiej “Zachor—Kolor i Dźwięk” (Białystok, June 9–13, 2017). Ed.

Barbara Olech, Lucy Lisowska, and Beata Ruben. Białystok: Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska—Izrael, 2017.

Ławski, Jarosław. “Tradycja i wyniszczenie: gwiazdy Felicji Nowak.” Żydzi wschodniej Polski. Series I: Świadectwa i interpretacje. Ed. Barbara Olech and Jarosław Ławski. Białystok: Alter Studio, 2013. 195–222.

Olech, Barbara. “Zbezczeszczeni, osmaleni… Anxiety in the works of Jozef Bau and Irit Amiel.” Zachor. Żydowskie losy odzyskane w słowie. Białystok: Prymat, 2017. 163–181.

Paczoska, Ewa. Lekcje uważności. Moderniści i realizm. Warszawa, 2018.

Romanowicz, Stefania. “‘Nie jako Żydówka, lecz głęboko dotknięta Polka’.” Żydzi wschodniej Polski. Series VI: Żydzi białostoccy od początków do 1939 roku. Ed. Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz and Anna Wydrycka. Białystok, 2018: 45–46.

Ruben, Beata. “Życie i twórczość Felicji Raszkin-Nowak—przykład symbiozy polsko-żydowskiej.” Żydzi wschodniej Polski. Series VI: Żydzi białostoccy od początków do 1939 roku. Ed. Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz and Anna Wydrycka. Białystok, 2018: 31–44.

Wiśniewski, Tomasz. “Szapiro – wybitny esperantysta białostocki w okresie międzywojennym.” Białostocczyzna 2 (1989): 28–30.

“Zapisywanie Zagłady. Z Michałem Głowińskim rozmawia Anka Grupińska.” Tygodnik Powszechny, 25 III 2001: 13–15.