Ecologizing Memory
PDF

Keywords

ecocriticism
memory studies
Central and Eastern European literature
Anthropocene

How to Cite

Jarzyna, A. (2023). Ecologizing Memory. Porównania, 34(2), 231–241. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.16

Abstract

Anna Barcz, Environmental Cultures in Soviet East Europe: Literature, History and Memory. London: Bloomsbury, 2020

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.16
PDF

References

Barcz Anna. Environmental Cultures in Soviet East Europe: Literature, History and Memory. Londyn: Bloomsbury, 2020.

Barcz Anna. Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2016.

Bińczyk Ewa. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Domańska Ewa. „Historia ratownicza”. Teksty Drugie 5 (2014). S. 12-26.

Jarzyna Anita. „Bilans albo «sprawozdanie dla akademii». (Studia nad zwierzętami w polskim literaturoznawstwie)”. Porównania, Vol. 21, no 2 (2018). S. 285-304. DOI: https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14010

Kossak Simona. The Białowieża Forest Saga. Trans. E. Kowalewska. Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2001.

Leszczyński Adam. Ludowa historia polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologie panowania. Warszawa: Wydawnictwo W. A. B., 2020.

Marzec Andrzej. Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Pobłocki Kacper. Chamstwo. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2021.

Praczyk Małgorzata. Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018.

Ubertowska Aleksandra. Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2020.

Żółkoś Monika. „Czarnobylski «kres natury». Reportaże Swietłany Aleksijewicz wobec humanistyki nieantropocentrycznej”. Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt. Red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2019. S. 135-154.