Representing the Ukrainian Migration Experience: From a Cultural Monologue Towards Interculturality
PDF

Keywords

migration
imagology
trauma
theater
cinema
Polish-Ukrainian relations

How to Cite

Kupidura, R. (2023). Representing the Ukrainian Migration Experience: From a Cultural Monologue Towards Interculturality. Porównania, 34(2), 153–165. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.11

Abstract

The text is devoted to literary, theatrical and film representations of the Ukrainian migration experience in Poland. The author notes that current artistic strategies, contrary to the intentions of Polish writers/artists, often reinforce stereotyping patterns of reception of the Other and unconsciously postulate an essentialist project of portraying a “real Ukrainian woman/man.” On the other hand, Ukrainian voices are increasingly heard in Polish space, which provides an opportunity not only to work through painful traumas from the past, but, due to the constant presence of Ukrainian co-residents, also to develop competences in recognizing mutual cultural codes, which in turn creates an opportunity to avoid generating new traumas in the future. The author devotes separate attention to the multidimensional Ukrainian-Ukrainian dialogue taking place in recent years in the territory of Poland, in other words, to the relations between the Ukrainian minority and Ukrainian migrants.

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.11
PDF

References

Bukowski, Maciej and Duszczyk Maciej, ed. Gościnna polska 2022+. Warszawa: WiseEuropa, 2022. https://tinyurl.com/4fn429vp. Accessed 9 June 2022.

Buszewicz, Michał and Murawski Jarosław. Więzi (a drama). 2019.

Butewicz, Walery. “Dziennik uroku zarazy.” Świat w grupie ryzyka. Walery Butewicz, Jacek Adamczyk, and Miłosz Tomkowicz. Kraków–Warszawa: Instytut Literatury, Volumen, 2020. 6–39.

Dabert, Dobrochna. “Czy możliwe jest dzisiaj w Polsce kino kolonialne? Przypadek Pani z Ukrainy Pawła Łozińskiego.” Porównania 13 (2013): 157–166. DOI: https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10987

Do kogo należy polska literatura? Hosted by Szczepan Twardoch. Debate during International Literary Festival “Apostrof” 2017. https://tinyurl.com/kvjwuf2j. Accessed 9 June 2022.

Gosk, Hanna. “Zjadacze łabędzi. Obcość relatywna w doświadczeniu polskiej migracji ekonomicznej do Wielkiej Brytanii po roku 2004.” Porównania 3 (2021): 229–247. DOI: https://doi.org/10.14746/por.2021.3.15

Grossman, Elwira M. “Dwu(wielo)języczny teatr w zglobalizowanym kontekście brytyjskim, czyli o różnych stylach dramatu migracyjno-transkulturowego.” Teksty Drugie 3 (2016): 60–80. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2016.3.4

Haleta, Olena. Wychid u swit, abo Kazka pro ukrajinśku Popeluszku. Zbruč, 3 July 2013. https://tinyurl.com/wbxha4sb. Accessed 9 June 2022.

Herrmann, Marcin, ed. “Wołyń 1943 – pamięć przywracana.” Komunikat z badań 84 (2018). https://tinyurl.com/4dfnfant. Accessed 9 June 2022.

Kotyńska, Katarzyna. “‘Trzeci język’ w przekładzie: szczególny przypadek obcości nieobcej.” Studia Ukrainica Posnaniensia 9.2 (2021): 117–133. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.10

Krysztopa, Ołeh. Ostanni ukrajinci Polszczi. Kyjiw: Discursus, 2019.

Kupidura, Ryszard, ed. “Tu już nie jest się takim, jak wszyscy.” Ukraińców 1 i 101 dzień w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM, 2023.

Maciupa, Olga. Piłka leci na wschodni brzeg (a drama). Trans. Anna Korzeniowska-Bihun. 2021.

Mata. Patointeligencja. https://tinyurl.com/4td74vk6. Accessed 9 June 2022.

Matuszczyk, Kamil. “Przełamywanie stereotypów poprzez codzienne relacje? Doświadczanie stereotypowego traktowania i postrzeganie polskich opiekunek i opiekunów w opiece domowej w Niemczech.” Polski Przegląd Migracyjny 7 (2021): 222–239.

Müldner-Nieckowski, Piotr. “O ‘Dzienniku pandemicznym’ Walerego Butewicza.” Nowy Napis Co Tydzień 70 (2020). https://tinyurl.com/yamh589n. Accessed 9 June 2022.

Oleksiienko, Tetiana. “Lekcje życia.” Proszę się nie denerwować, pani Oksanko!. 1 i 101 dzień Ukraińców w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM, 2023.

Russell, King, John Connell, Paul E. White. Writing Across Worlds: Literature and Migration. London–New York: Psychology Press, 1995.

Słoniowska, Żanna. Dom z witrażem. Kraków: Znak, 2015.

Sobień-Górska, Monika. Ukrainki. Co myślą o Polakach, u których pracują? Warszawa: Czerwone i Czarne, 2020.

Szyngiera, Katarzyna, Wlekły Mirosław, and Kasiura Miłosz. Lwów nie oddamy (a drama). 2018.

Trzeszczyńska, Patrycja. “Mniejszość ukraińska a migranci: razem czy osobno?” Związek Ukraińców w Polsce 1990–2020. Od potencjału do wyzwań. Warszawa: Związek Ukraińców w Polsce, 2021. 70–85.

“Ukrajinka” zrujnuje stereotypy pro ukrajinok? Polskie Radio, 4 June 2022. https://tinyurl.com/yd4adnzb. Accessed 6 June 2022.

Ukraińcy. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: Mniejszości Narodowe i Etniczne. https://tinyurl.com/2dhmrsp4. Accessed 6 June 2022.

Warakomska, Anna. “Od literatury gastarbeiterów do literatury interkulturowej w niemieckiej rzeczywistości postimigranckiej.” Transfer Reception Studies 4 (2019): 53–76.

Włodarczak, Krystyna. “Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii”. CMR Working Papers 3 (2005).