Stabat Mater: The Impossible Mourning in Teresa Ferenc’s Poetry
PDF

Keywords

Stabat Mater
mourning
feminism
Great Goddess
women’s poetry

How to Cite

Szopa, K. (2023). Stabat Mater: The Impossible Mourning in Teresa Ferenc’s Poetry. Porównania, 34(2), 167–181. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.12

Abstract

The article discusses the feminist politics of mourning in the poetry of Teresa Ferenc. The main assumption of the text is to highlight the subversive potential of the medieval motive of Stabat Mater. By referring to feminist anthropology, as well as the psychoanalyst theory of Julia Kristeva, I argue that behind the figure of mother’s grieving lies not only the poet’s opposition to war, but also an ethical imperative of solidarity with others, i.e. nameless victims of any kind injustice provided by patriarchal-capitalist policy.

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.12
PDF

References

Athanasiou, Athena. Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474420143.001.0001

Bhattacharya, Tithi and Susan Ferguson. Life-Making, Capitalism and the Pandemic: Feminist Ideas about Women’s Work. London: Pluto Press, 2020.

Brach-Czaina, Jolanta. “Bogini. Neolityczne zabytki Malty i Gozo.” Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Ed. Jolanta Brach-Czaina. Białystok: Trans Humana, 1997. 15–45.

Butler, Judith. Frames of War: When Is Life Grievable? London–New York: Verso, 2009.

Ferenc, Teresa. Grzeszny pacierz. Poznań: W drodze, 1983.

Ferenc, Teresa. Poezje wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1984.

Ferenc, Teresa. “Dojrzeć do życia. Z poetką Teresą Ferenc rozmawia Henryka Dobosz.” Ogniopis. Wybór wierszy. Warszawa: Nowy Świat, 2009. 5–30.

Freud, Zygmunt. “Żałoba i melancholia.” Psychologia nieświadomości. Trans. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2009. 145–159.

Irigaray, Luce. In the Beginning, She Was. New York: Bloomsbury, 2013. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350251915

Irigaray, Luce. A New Culture of Energy. New York: Columbia University Press, 2021.

Kłosińska, Krystyna. Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

Kłosiński, Krzysztof. Poezja żalu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2000.

Kohli, Anna. Trzy kolory bogini. Kraków: eFKa, 2007.

Irigaray, Luce. “Stabat Mater.” Poetics Today 1–2 (1985): 133–152. DOI: https://doi.org/10.2307/1772126

Irigaray, Luce. Tales of Love. Trans. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1987.

Irigaray, Luce. Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press, 1992.

Irigaray, Luce. This Incredible Need to Believe. New York: Columbia University Press, 2009.

Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press, 1986.

Loraux, Nicole. Mothers in Mourning. Trans. Corinne Pache. Ithaca–London: Cornell University Press, 1998.

Pawlik-Kopek, Aleksandra. Rzeczy pierwsze w poezji Teresy Ferenc. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019.

Pietruszewska-Kobiela, Grażyna. “Magna Mater. Pocieszycielska moc mitu w poezji Teresy Ferenc.” Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze. Eds. Lidia Wiśniewska, Mirosław Gołuński. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. 67–77.

Szopa, Katarzyna. Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: IBL PAN, 2018. DOI: https://doi.org/10.4000/books.iblpan.7727

Warner, Marina. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. Oxford: Oxford University Press, 2013.