Neglected Trauma: The Lives of Women Dissidents and Émigrés in Daňa Horáková’s Memoirs
PDF

Keywords

dissent
émigré
trauma
exile literature
the lives of women as dissidents and émigrés

How to Cite

Antošíková , L. (2023). Neglected Trauma: The Lives of Women Dissidents and Émigrés in Daňa Horáková’s Memoirs. Porównania, 34(2), 199–213. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.14

Abstract

At the end of the 1970s, the Czechoslovak State Security, under the banner of the so-called ASANACE (‘sanitation’) campaign, used brutal means to deport leading dissidents abroad and break up the domestic opposition. As a result, many cultural figures emigrated, among them Daňa Horáková, a philosopher and collaborator of Václav Havel. Drawing on her memoir and the testimonies of other Czech female dissidents (and émigrés), the text reflects on the difficulties that life in dissent brought to women, as well as the pitfalls in which women were most at risk of becoming traumatized. Among the most risky moments was emigration and the uprootedness associated with it. Against the backdrop of research on emigration and trauma in literature, the present study offers an interpretation of O Pavlovi as a testament to the destructive impact of power.

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.14
PDF

References

Alexander, Jeffrey C. “K teorii kulturního traumatu.” Paměť a trauma pohledem humanitních věd, komentovaná antologie teoretických textů. Ed. Alexander Kratochvil. Praha: ÚČL, Akroplis, 2015. 97–122.

Blažek, Petr. Ženy v disentu. Moderní Dějiny, 15 Feb. 2013. http://tinyurl.com/9khhzjsf. Accessed 12 December 2023.

Bolton, Jonathan. Světy disentu. Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia, 2015.

Brousková, Markéta. Nežádoucí svědek. Praha: Torst, 2019.

Caruth, Cathy. “Trauma a historie.” Paměť a trauma pohledem humanitních věd, komentovaná antologie teoretických textů. Ed. Alexander Kratochvil. Praha: ÚČL, Akropolis, 2015. 123–132.

Diamant, Jiří J. Psychologické problémy emigrace. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1995.

Frýdlová, Pavla. Ženy mezi dvěma světy: deset životních příběhů žen, které odešly do ciziny a po letech se vrátily. Praha: NLN, 2008.

Göth, Jindřich. Nedokončený Pavel Juráček odměňoval lásku fackami. iDNES.cz, 23 Jun. 2020. https://shorturl.at/zAETW. Accessed 6 June 2022.

Havel, Václav. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, 1990.

Horáková, Daňa. O Pavlovi. Praha: Torst, 2020.

Hyblerová, Ivanka. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Eds. Marcela Linková and Naďa Straková. Praha: Academia, 2017. 190–209.

Jaroš, Jan. Odvrácená tvář režiséra Pavla Juráčka. iLiteratura.cz, 12 Jul. 2020. http://tinyurl.com/vc8nt8tp. Accessed 6 June 2022.

Svěráková, Tereza et. al. Ženy Charty 77: 10/10 Zdena Tominová. iVysílání, 2007. http://tinyurl.com/fxb5vzu7. Accessed 12 December 2023.

Kabela, Miroslav. “Vliv emigrace na psychické problémy a choroby českých emigrantů v Nizozemí.” Emigrace a exil jako způsob života. II Sympozium O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu: konference zahraničních Čechů. Eds. Václav Havel et al. Praha: Karolinum, EÚ AV ČR, 2001.

Kolk, Bessel van der. Tělo sčítá rány: Jak trauma dopadá na naši mysl i zdraví a jak se z něj léčit. Brno: Jan Melvil, 2021.

Kratochvil, Alexander. Posttraumatisches Erzählen. Berlin: Kadmos, 2019.

Lancz, David. Dáma na vrcholu a dvakrát Kundera. Anketa Kniha roku LN zná vítěze. Ludové Noviny, 12 Dec. 2020. http://tinyurl.com/yp9pxkvn. Accessed 6 June 2022.

Linková, Marcela, Straková, Naďa, eds. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Praha: Academia, 2017.

Machalická, Jana. Drsná Juráčkova demytizace. http://tinyurl.com/4kauhmee. Accessed 6 June 2022.

Pfaff, Ivan. Identita – či integrace? Literatura, vězení, exil / Literature, prison, exile. Eds. Miloš Vacík, Libuše Ludvíková, Jiří Stránský. Praha: České centrum Mezinárodního PEN klubu, 1997. 144–151.

Stehlík, Michal, František Čuňas Stárek, Ivana Denčevová, eds. Tváře undergroundu. Praha: Radioservis, 2012.

Šiklová, Jiřina. “Podíl českých žen na samizdatu a v disentu v Československu v období tzv. normalizace v letech 1969–1989.” Gender, rovné příležitosti, výzkum 9.1 (2008): 39–44.

Tominová, Zdena. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Eds. Marcela Linková and Naďa Straková. Praha: Academia, 2017. 338–353.

Vodrážka, Mirek. “Mrákotné filosofování v disentu.” Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Eds. Markéta Dudziková, Johana Borovanská, and Daniela Vejvodová. Praha: Nomáda, 2013. 65–72.

Vlasáková, Klára. Pravda je nakonec hojivá. Daňa Horáková napsala knihu o nelehkém vztahu s filmařem Juráčkem. Novinky.cz, 16 Jul. 2020. https://tiny.pl/ck5fk. Accessed 6 June 2022.

Vlasáková, Klára. O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého. Heroine, 31 Dec. 2020, http://tinyurl.com/2w4fmw3t. Accessed 6 June 2022.