The Vistula, Overgrown Shrubs, and Untended Gardens in the Literature of Postwar, Communist Warsaw
PDF

Keywords

environmental history of Warsaw
environmental memory of Warsaw
the Vistula
wastelands
Polish People Republic’s literature
psychogeography

How to Cite

Barcz, A. (2023). The Vistula, Overgrown Shrubs, and Untended Gardens in the Literature of Postwar, Communist Warsaw. Porównania, 34(2), 139–152. https://doi.org/10.14746/por.2023.2.10

Abstract

The article offers to combine the environmental history and memory of Warsaw on the example of analyses of literary works relating mainly to the post-1939-war and communist periods. These references involve specific places, such as the Vistula River, wastelands and abandoned allotments. In addition to brief exemplifications from Marek Hłasko and Dorota Masłowska, the psychogeographical interpretation of the environmental realities of post-war Warsaw in the People’s Republic of Poland was developed in the more detailed analysis of three novels by Tadeusz Konwicki: A Minor Apocalypse, Underground River, Underground Birds and Ascension. It turned out that the traumatic history of the city, which has not been recognized so clearly in the environmental sense, is applicable in the analysis of these novels and by greening the undeveloped wastelands.

https://doi.org/10.14746/por.2023.2.10
PDF

References

Czapliński, Przemysław. Tadeusz Konwicki. Poznań: Rebis, 1994.

Filipowicz, Kornel. Dzień wielkiej ryby. Opowiadania rybackie 1946–1976. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.

Gajewski, Krzysztof. Reprezentacje komunizmu. PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych. Warszawa: IBL PAN, 2018.

Gąsiorowski, Andrzej. “Życie po rewitalizacji.” Dzikie Życie 6 (2018). https://tinyurl.com/h6cpt3sh. Accessed 30 December 2022.

Hłasko, Marek. Baza Sokołowska. Pierwszy krok w chmurach. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.

Karpowicz, Agnieszka. “Topofobie.” Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski. Eds. Agnieszka Karpowicz et al. Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2016. 18–37.

Konwicki, Tadeusz. Mała apokalipsa. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1995.

Konwicki, Tadeusz.Wniebowstąpienie. Warszawa: Iskry, 1982.

Konwicki, Tadeusz.Rzeka podziemna, podziemne ptaki. Warszawa: Alfa, 1989.

Korczyńska-Partyka, Dobrosława. “Urbonatura – hybrydyczna przestrzeń miasta. Na przykładzie twórczości Mirona Białoszewskiego.” Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt. Eds. Aleksandra Ubertowska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Ewa Kuliś. Warszawa: IBL PAN, 2019. 179–199. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2018.2.9

Majewski, Jerzy S. “Marymont: Przedmieście znika wśród chaszczy.” Gazeta Wyborcza, 1 July 2012. https://tinyurl.com/2des9uev. Accessed 30 December 2022.

Masłowska, Dorota. Między nami dobrze jest. Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2008.

Nelson, Victoria. The Secret Life of Puppets. Cambridge–London: Harvard University Press, 2001.

Peraldo, Emmanuello, ed. Literature and Geography. The Writings of Space throughout History. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Piotrowiak, Miłosz. “Ruch oporu: o rzekach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Kazimiery Iłłakowiczówny.” Wiersz-rzeka. Eds. Miłosz Piotrowiak, Mariusz Jochemczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 55–78.

Pukalska, Barbara. “Kilka słów o potędze rzeki w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.” Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Eds. Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 227–239.

Rybicka, Elżbieta. “Nieużytki: redefinicje.” Refugia. (Prze)trwanie transgatunkowych wspólnot miejskich. Ed. Monika Bakke. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał, 2012. 56–67.

Siwicka, Dorota, Marta Zielińska. “Jak fotografowałyśmy Kirkut Mirona Białoszewskiego.” Teksty Drugie 3 (1993): 143–148.World Piero – Alexander Vertinsky. Uofa.ru, 2021. https://tinyurl.com/55pck5aj. Accessed 30 December 2022.

Zgoła, Clara. “Lumpy i odchyleńcy. O bohaterach nocnej włóczęgi miejskiej.” Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego. Eds. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski. Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2017. 125–142.

Żynis, Bernadetta. Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickiego. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2003.