Garden—non-garden. Contemporary trends in transformation of greenery as an instrument in the contest for the city

Main Article Content

Beata J. Gawryszewska

Abstract

The aim of the paper is to characterize contemporary transformation of urban greenery, which rely on the image of garden in order to arrive at a “garden-like” character of the cityscape. It also demonstrates how the image of garden is applied in the city as a new tool of social communication in the course of democratic transformation of the urban space. The author discusses the origins of the garden-image and the “garden-like” character of space, providing examples of how it is used today in the cityscape by the inhabitants, activists, designers and artists. The text introduces a range of informal, Polish projects of urban gardens and spaces drawing on its image, describing their novel role in building the vernacular landscape of a city.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gawryszewska, B. J. (2019). Garden—non-garden. Contemporary trends in transformation of greenery as an instrument in the contest for the city. Polish Journal of Landscape Studies, 1(2-3), 57-82. https://doi.org/10.14746/pls.2018.2.3.6
Section
Articles

References

 1. Berleant, Arnold. 1997. Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment. Lawrence: University Press of Kansas.
 2. Chase, John L., Margaret Crawford, and John Kaliski. 2008. Everyday Urbanism. New York: Monacelli.
 3. Cosgrove, Denis E. 2014. “Krajobraz i europejski zmysł wzroku—przyglądanie się naturze” [“Landscape and the European Sense of Sight—Eyeing Nature”]. Translated by Beata Frydryczak. In Krajobrazy. Antologia tekstów [Landscapes: An Anthology], edited by Beata Frydryczak and Dorota Angutek, 79—110. Poznań: Wydawnictwo PTPN.
 4. Bellini, Amadeo. 1992. “Difficoltà teoriche nel restauro dei giardini storici.” In Il giardino e il tempo. Conservazione
 5. e manutenzione delle architetture vegetali, edited by Maurizio Boriani and Lionella Scazzosi. Milano: Guerini e Associati.
 6. Foster, Sheila. 2016. “The Co-City: From the Tragedy to the Comedy of the Urban Commons.” The Nature of Cities (blog). November 2. http://www.thenatureofcities.com/2016/11/02/the-co-city-from-the-tragedy-to-the-comedy-of-the-urban-commons/?utm_source=feedburner&utm_medium-=email&utm_campaign=Feed%3A+TheNatureOfCities+%28The+Nature+of+Cities%29.
 7. Gawryszewska, Beata J. and Łukasz Guzek. 2002. “Ogród rodzinny i performance” [“Family Garden and Performance]. Przyroda i miasto 4: 101—5.
 8. Gawryszewska, Beata J. 2004. “Modernizować modernizm? Zielone dziedzińce Czerwonego Żoliborza w programie rewitalizacji przestrzeni społecznej osiedla WSM” [“Is Modernism to Be Modernised? Green Yards of Red Żoliborz in the Program for Revitalizing Social space at the WSM district”]. Przyroda i miasto 6: 57—72.
 9. Gawryszewska, Beata J. 2008. Historia i struktura ogrodu rodzinnego[The History and Structure of the Family Garden]. Warsaw: SGGW.
 10. Gawryszewska, Beata J. 2013. Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym [The Garden as a Place in an Inhabited Landscape]. Warsaw: Wieś Jutra.
 11. Gawryszewska, Beata J. and Izabela Myszka-Stąpór. 2016. “Ogrody towarzyszące zamieszkiwaniu w procesach rewitalizacji i redefiniowaniu przestrzeni miejskich” [“Gardens Accompanying Habitation in Revitalizing Processes and Redefining Urban Spaces”]. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 32: 71—82.
 12. Harvey, David. 2012. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso.
 13. Jackson, John B. 1984. Discovering the Vernacular Landscape. New Haven: Yale University Press.
 14. Krajewski, Marek. 2013. Niewidzialne miasto [Invisible City]. Warsaw: Fundacja Bęc Zmiana.
 15. Latour, Bruno. 2009. Polityka natury [Politics of nature]. Translated by Agatha Czarnacka. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 16. Łepkowski, Maciej, Ryszard Nejman, and Anna Wilczyńska. 2016. “The Role of Green Urban Wastelands in 3rd Place Creation: Challenge for Urban Policy in Poland”. In Landscapes and Greenways of Resilience, Proceedings of 5th Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning, edited by Sándor Jombach, IstvánValanszki, Krisztina Filep-Kovacs, Julius Gy. Fabos, Robert L. Ryan, Mark Lindhult and LászlóKollanyi, 45—53. Budapest: Szent István Egyetem.
 17. Montgomery, Charles. 2015. Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta [Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design]. Translated by Tomasz Tesznar. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.
 18. Myszka-Stąpór, Izabela and Beata J. Gawryszewska. 2013. “Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym w Bolestraszycach” [“Logically and Symbolically: On Proactive Design in Bolestraszyce”]. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1 (5): 113—9.
 19. Oldenburg, Ray. 1996/1997. “Our Vanishing ‘Third Places’.” Planning Commissioners Journal 25: 6—10.
 20. Prominski, Martin. 2016. “Designing Landscapes as Evolutionary Systems.” The Design Journal 8 (3): 25—34.
 21. Salwa, Mateusz. 2016. Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią [Garden Aesthetics: Between Art and Ecology]. Łódź: Przypis.
 22. Szafrańska, Małgorzata. 2011. Człowiek w renesansowym ogrodzie [Man in a Renaissance Garden]. Kraków: Miniatura.
 23. Rymkiewicz, Jarosław. 2010. Myśli różne o ogrodach [Thoughts on Gardens]. Warsaw: Wydawnictwo Sic!.
 24. Winiarska-Lisiecka, Edyta Z. 2016. Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich [Yards as Neighbors’ Community Gardens]. PhD diss., Warsaw University of Life Sciences.