Extracting limestone: How to interpret the city through ammonites and belemnites
pdf

Keywords

aestheticization
natural history
stone
city
museum

How to Cite

Sadowska, M. (2020). Extracting limestone: How to interpret the city through ammonites and belemnites. Polish Journal of Landscape Studies, 3(6), 83–95. https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.5

Abstract

The paper analyzes the presence of the remains of ammonites and belemnites in the stones used to build the elevations of houses in modern Polish cities. The process of aestheticizing buildings is the reason for fossilized cephalopods being moved from the natural environment into urban space. I consider whether the use of such materials leads merely to making the buildings look more attractive or if this process provides an opportunity to interpret these buildings in an alternative way, which goes beyond aesthetic categories and is related to the fact that the fossils have been moved from the natural world into the cultural sphere. The limestone elements of architecture also allow one to look at the city as a unique museum of cultural and natural history.

https://doi.org/10.14746/pls.2020.6.5
pdf

References

Baksik, Łukasz. 2013. Macewy codziennego użytku [Matzevahs of Everyday Use]. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Bergmann, Bettina, 1995. “Greek Masterpieces and Roman Recreative Fictions.” Harvard Studies in Classical Philology 97: 89-120.

Frydryczak, Beata. 2002. Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności [The World as a Collection: An attempt to analyze the aesthetic nature of modernity]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Hippensteel, Scott P. 2015. “Fossil Belemnites and Ammonites from a common decorative stone used throughout the Southeast: Jura Limestone,” Southeastern geology 3 (51): 121-28.

Krajewski, Marek. 2007. “Od muzeum publicznego do muzeum publiczności” [From a public museum to a museum of the public]. In Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, edited by Jarosław Lubiak, 51-76. Łódź: Muzeum Sztuki.

Latour, Bruno. 1983. “Give me a Laboratory and I will Raise the World.” In Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, edited by Karin Knorr-Cetina and Michael Mulkay, 141-69. London: Sage.

Majer-Durman, Agnieszka. 2012. “Występowanie wapieni górnej jury na terenie Krakowa i przykłady ich wykorzystania w architekturze miasta” [Instances of Upper Jurassic limestone around Cracow and examples of its use in the city architecture]. Geoturystyka 1-2 (28-29): 13-22.

Press, Ludwika. 1987. “Spirala, meander i rozeta w sztuce trackiej i egejskiej” [Spiral, meander, and rose patterns in Thracian and Aegean art]. Studia i materiały archeologiczne 6: 75-91.

Rajchel, Jacek. 2007. “Z czego Kraków budowano” [What Cracow was built of]. Wszechświat 108 (4-6): 147-50.

Rajchel, Jacek. 2009. “Martwice wapienne w architekturze Krakowa” [Travertine in the Architecture of Cracow]. Geologia 35 (2/1): 313-21.

Rewers, Ewa, ed. 2014. Kulturowe studia miejskie [Cultural Urban Studies]. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Siemiradzki, Józef. 1891. Fauna kopalna warstw oxfordzkich i kimerydzkich w okręgu krakowskim i przyległych częściach Królestwa Polskiego. Część I. Głowonogi [Fossils of the Oxfordian and Kimmeridgian Layers in the Cracow region and the surrounding areas of the Kingdom of Poland: Part I; Cephalopods]. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Siemiradzki, Józef. 1903. Geologia ziem polskich. Formacje starsze do jurajskiej włącznie, Tom I [The Geology of Polish lands. Vol. 1, Older formations including the Jurassic]. Lviv: Muzeum im. Dzieduszyckich.

Welsch, Wolfgang. 2004. “Animal Aesthetics.” Contemporary Aesthetics 2. https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=243.

Welsch, Wolfgang. 2005. Estetyka poza estetyką [Aesthetics Beyond Aesthetics]. Translated by Katarzyna Guczalska. Kraków: Universitas. [German original: Grenzgänge der Aesthetik, Stuttgart: Reclam, 1996]

Wrześniak, Małgorzata. 2013. Florencja—muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników [Florence-Museum: The city and its art in the eyes of Polish travelers]. Kraków: Universitas.

Zeidler-Janiszewska, Anna. 1999. “O anestetyzacyjnych akcentach w tak zwanej sztuce publicznej” [On anaestheticizing accents in so-called public art]. Kultura współczesna 2: 77-85.