Geomorphosites and Geotourism in Bucharest City Center (Romania)
PDF

Keywords

geomorphosites
geotouristic itineraries
Bucharest
Romania

How to Cite

Comănescu, L., Nedelea, A., & Stănoiu, G. (2017). Geomorphosites and Geotourism in Bucharest City Center (Romania). Quaestiones Geographicae, 36(3), 51–61. https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0029

Abstract

The present paper aims at inventorying the geomophosites in Bucharest as well as introducing geotouristic itineraries that take into account the long-time developed high value cultural heritage of the area. The process included several stages: studying Bucharest’s relief and cultural-historical elements with tourist value from existing bibliography, cartographic methods (aerial photos and different editions of topographic maps), as well as the information gathered from field investigations; identifying and inventorying geomorphosites, assessing the population’s opinion about geoheritage (geomorphosites) and its capitalization in tourism activities, 100 questionnaires were applied; creating geotouristic itineraries and later promoting them. The most valuable and representative geomorphosites identified are: on Colentina Valley (the Plumbuita, Ostrov, Dobroeşti and Pantelimon hills) (aren’t located in the study area), on Dâmboviței Valley (Cotroceni, Șerban Vodă, Mitropoliei, Spirii, Filaret and Arsenal hills, Țăcăliei, Procopoaiei, University terraces, Dâmbovița Meadow). The authors suggest two geotouristic itineraries that emphasize the relationship between the scientific, cultural, and historic elements as well as the human-nature report within the urban area.
https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0029
PDF

References

Andrășanu A., 1996. Romania’s, legislation, NGOs and publications concerning the conservation of the geological heritage. Geologica Balcanica 26: 156–160.

Andrășanu A., Grigorescu D., 2012. Geoheritage in Romania and its conservation, in Geoheritage in Europe and its conservation. In Wimbledon W., Smith-Meyer S. (ed), ProGEO. 1: 151–163.

Artugyan L., 2016. Geomorphosites assessment in karst terrains: Anina Karst Region (Banat Mountains, Romania). Geoheritage. DOI 10.1007/s12371-016-0188-x.

Bădăuță A., Cicio-Pop Al., 1935. Ghidul Bucureștilor. Editura Ghidul României, București.

Bâca I., 2011. Contribution to inventory and assessement of the geomorphosites in Călimani National Park. Case study: Bistricior Massif. Analele Universității din Oradea 1: 5–15.

Bâca I., Schuster E., 2011. Listing, evaluation and touristic utilisation of geosites with archaeological artefacts. Case study: Ciceu Ridge (Bistrița-Năsăud County, Romania). Revista Geografica Academica 5(1): 5–20.

Bâca I., 2012. The inventory, evaluation and tourist exploatation of some geosites with archaeological vestiges from Bistrita-Nasaud County. Case study: The Roman’s Road from Bârgău Mountains. Geojournal of Tourism and Geosites 9(2): 52 – 62.

Berindei D., Bonifaciu S., 1978. București. Ghid turistic. Editura Sport-Turism, București.

Bruschi V.M., Cendrero A., 2005. Geosite evaluation; can we measure intangible values? Il Quaternario 18 (1): 293–306.

Bussard J., Reynard E., 2014. Assessment and protection of geomorphological heritage in the Gruyère – Pays-d’Enhaut Regional Nature Park (Switzerland). EGU General Assembly, 27 April – 2 May, Vienna, Austria.

Cantacuzino Ș., 1997. Două Orașe Distincte. Revista Secolul XX 4/6: 11–40.

Cocean G., Surdeanu V., 2011. The Assessement of geomorphosites of Touristic Interest in the Trascău Mountains. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia LVI (2): 67–81.

Cocean G., Cocean P., 2017. An assessment of gorges for Purposes of Identifying Geomorphosites of Geotourism Value in the Apuseni Mountains (Romania). Geoheritage 9 (1): 71–81. DOI 10.1007/s12371-016-0180-5.

Cocoș O., 1999. Sisteme hidrografice și gestionarea apei în municipiul București. Edition du Goeland, București.

Comănescu L., Dobre R., 2009. Inventorying, evaluating and tourism valuating the geomorphosites from the Central sector of the Ceahlău national park. GeoJournal of Tourism and Geosites II (1): 86–96.

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2009. Inventoring and Evaluation of Geomorphosites in the Bucegi Mountains. Forum Geografic. Studii și Cercetări de Geografie și Protecția Mediului, 8 (8): 38–44.

Comănescu L., Nedelea A., 2010. Analysis of some representative geomorphosites in the Bucegi Mountains: between scientific evaluation and tourist perception. Area 42 (4): 406–416. DOI 10.1111/j.1475-4762.2010.00937.x.

Comănescu L., Dobre R., Nedelea, A., 2011a. The identification of geomorphosites in different cartographic materials. The study cas- Bucegi Mts (Romania). The Egyptian Journal of Environmental Change 3 (1): 25–33.

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2011b. Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Făgăraș Mountains-Carpathians, Romania). International Journal of the Physical Sciences 6(5): 1161–1168.

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2012. The evaluation of geomorphosites from Ponoare protected Area. Geographical Forum – Geographical Studies and Environment Protection Research 11(1): 54–61.

Comănescu L., Nedelea A., Dobre R., 2013. The geotouristic map – between theory and practical use. Case study – The central sector of the Bucegi Mountains (Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites VI (1): 16–22.

Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. Il Quaternario 18 (1): 307–314.

Dumitrescu E., 1971. Clima orașului București. Teză de doctorat, Universitatea din București.

Enciu P., Bălteanu, D., Dragotă C., Grigorescu I., Dumitrică C., Popescu D.C., 2008. Cadrul natural al municipiului București și a zonelor înconjurătoare. In Lăcătușu R., Popescu M., Atansiu N., Enciu P (ed), Geoatlasul municipiului București. Editura EstFalia, București.

Gavrilă I. G., Man, T., Surdeanu, V., 2011. Geomorphological heritage assessement using GIS analyses for geotourism development in Măcin Mountains, Dobrogea, Romania. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 198–205.

Georgescu F., Cernovodeanu P., Cebuc A., (1966). Monumente din București. Editura Meridiane, București.

Giurescu C., 1966. Istoria Bucureștilor. Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, Editura Pentru Literatură, București.

Grecu F., Zaharia L., Ghiță C., Comănescu L., Cîrciumaru E., Albu M., 2012. Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română, Hazard-Vulnerabilitate-Risc. Editura Universității din București, București.

Grigorescu D., Andrășanu A., Csiki Z., 2003. Geological Heritage Conservation and regional development strategies for the South Eastern European Countries. ProGEO Workshop Guide. Editura Ars Docendi, București.

Iancu M., 1977. Geografia industriei Municipiului București și a Judeţului Ilfov. Teză de doctorat, Universitatea din București.

Ilieș D. C, Josan N., 2007. Preliminary contribution to the investigation of the Geosites from Apuseni Mountains (Romania). Revista de Geomorfologie 9: 53–59.

Ilieş D. C., Josan N., 2009. Geosituri şi geopeisaje. Editura Universităţii din Oradea, Oradea.

Ilieș D. C., Blaga L., Hodor N., Josan I., Gozner M., 2009. Estimation of the Geomorphostructures with geomorphosite valence in the northern part of Hunedoara county (Western Romania). Analele Universității din Oradea- Geografie XIX: 41–46.

Ilieș D. C., Ilies A., Herman G., Baias S., Morar C., 2011. Geotourist map of the Baile Felix-Baile 1 Mai-Betfia area (Bihor County, Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 219–227.

Ionescu G., 1938. București. Ghid istoric și artistic. Fundația pentru literatură și artă, Regele Carol II, București.

Ionesi L., 1994. Geologia unităților de platformă și a orogenului nord- dobrogean. Editura Tehnică, București.

Liteanu E., 1952. Geologia zonei orașului București. Comitetul Geologic, Studii tehnice și economice-Hidrogeologie, seria E, 1.

Manoleli D., Gildean N., Andrășanu A., Rusti D., Gheorghe I., 2003. The Assessment of the national inventory for sites in order to facilitate the selection of special conservation areas to be proposed in the Natura 2000 Network (Directives 92). IER, București.

Mihăilescu V., 1915. Bucureștii din punct de vedere antropogeografic și etnografic. Anuarul de Geografie și antropogeografie al Seminarului geografic IV.

Mihăilescu V., 1942. București. Natura.

Pereira L. S., 2017. Potential geomorphosites as locals of geotouristic interest: Case of municipality of João Pessoa, Paraíba State (Brazilian NE). GeoJournal of Tourism and Geosites X(1): 7–21.

Pereira P., Pereira D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Géomorphologie: relief, processus, environnement 16 (2): 215–222.

Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2016. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage, 8 (1): 31–42. DOI:10.1007/s12371-015-0150-3.

Pica A., Reynard E., Grangier L., Kaiser C., Ghiraldi L., Perotti L., Del Monte M., 2017. GeoGuides, Urban Geotourism Offer Powered by Mobile Application Technology. Geoheritage. DOI: 10.1007/s12371-017-0237-0.

Pinto C., Vicente J., Pinto M., Santo G.E., Munoz M., Moitinho I., 2011. Inventory, dissemination and preservation of the geological heritage in urban areas – Lisbon City Case Study. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 263–272.

Posea G., Ştefănescu I., 1984. Municipiul Bucureşti cu Sectorul Agricol Ilfov. Editura Academiei, Bucureşti.

Pralong J.P., 2005. A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement 3: 189–196.

Purice C., Romanescu Gh., Romanescu G., 2013. The protection of the geomorphosites within the Măcin Mountains National Park (Romania) and their touristic importance. International Journal of Conservation Science 4 (3): 373–383.

Reynard E., Fontana G., Kozlik L, Scapozza C., 2007. A method for assessing «scientific» and «additional values» of geomorphosites. Geographica Helvetica 62 (3): 148–158.

Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G., 2009. Geomorphosites. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen.

Reynard E., Perret A., Bussard J., Grangier L., Martin S., 2016. Integrated Approach for the Inventory and Management of Geomorphological Heritage at the Regional Scale. Geoheritage 8 (1): 43–60.

Rodriques M. L., Machado C. R., Freire E., 2011. Geotourism Routes in urban areas: A preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. GeoJournal of Tourism and Geosites IV (2): 281–295.

Serrano E., Gonzalez-Trueba J.J., 2005. Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Pico de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement 3: 197–208.

Stematiu D., Teodorescu D., 2012. Râul Dâmboviţa în Bucureşti – sistemul de apărare împotriva inundaţiilor. Lucrările ediției a VII-a a conferinței anuale “Zilele Academice ale A.S.T.R” 11–12 octombrie 2012: 143–150.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (Applies from Vol. 39 No. 3. 2020)

To Vol.39 No. 3.2020:

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0

Downloads

Download data is not yet available.