Modern Services: Terminological Considerations and the Characteristic Features of Their Role in Socio-Economic Development

Main Article Content

Joanna Dominiak

Abstract

Services, the staple of the modern economy, are subject to constant changes. These changes are contingent on economic processes that are the result of, inter alia, technological progress, intensifying globalisation processes and growing competitiveness. Increasingly important are specialised services, where staff with high qualifications are employed. Such services include dynamically developing knowledge-based ones. Their growth has been fostered by the increasing demand for modern services in the era of the development of a knowledge-based economy.

This article focuses on the terminology related to modern services and seeks to answer questions about their role in the development of modern economies. The aim of the article is: (1) to identify modern services in the light of relevant literature; (2) to attempt to construct a model of the impact of those services on economic development; (3) to analyse the level of development of modern services in the EU member states, and (4) to empirically verify the model of the impact of the services on economic development in the EU member states. The empirical analysis was carried out with the application of statistical data from the Eurostat database.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dominiak, J. (2018). Modern Services: Terminological Considerations and the Characteristic Features of Their Role in Socio-Economic Development. Quaestiones Geographicae, 37(2), 17–25. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0020
Section
Articles

References

 1. Aydalot P., Keeble D., 1988. High technology industry and innovative environments: The European experience. Routledge, London.
 2. Berger A.N., Udell G.F., 2002. Small business credit availability and relationship lending: The importance of bank organizational structure. Economic Journal 112: 32–53.
 3. Becker Gary S., 1993. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press, Chicago.
 4. Capello R., Nijkamp P. (eds), 2009. Regional growth and development theories in the XXI century. Edwar Elgar, Cheltenham.
 5. Camagni R., 1991. Local “milieu”, uncertainty and innovation networks: Towards a new dynamic theory of economic space. In: Camagni R. (ed.), Innovation networks: Spatial perspectives. BelhavenPinter, London: 121–144.
 6. Chojnicki Z., Czyż T., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Regional aspects of a knowledge-based economy in Poland). Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań.
 7. Churski P., Dominiak J., 2012. Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce (The role of innovation in the formation of regions of development and those of economic stagnation in Poland). Studia Regionalne i Lokalne 4: 54–77.
 8. den Hertog P., Bilderbeek R., 1999. Conceptualising service innovation and service innovation patterns, Thematic essay within the framework of the Research Programme Strategic Information Provision on Innovation and Services (SIID) for the Ministry of Economic Affairs, Directorate for General Technology Policy.
 9. Eichengreen B., Gupta P., 2009. The two waves of service sector growth. NBER Working Papers Series 14968. The National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 10. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1995. The triple helix – University-industry-government relations: A laboratory for knowledge-based economic development. EASST Review 14: 14–19.
 11. Garcia R., Calantone R., 2002. A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review. Journal of Product Innovation Management 19: 110–132.
 12. Keeble D., Lawson C., Moore B., Wilkinson F., 1999. Collective learning processes, networking and institutional thickness in Cambridge region. Regional Studies 33(4): 319–332.
 13. Kłosiński K., 2000. Zmiany w strukturze wytwarzania usług rynkowych w latach 1990–1998 (Changes of the Services Sector in Poland in 1995–2012). In: Lipowski A. (ed.), Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990–1998 i projekcja do 2010 (The structure of the economy in transition. Poland 1990–1998 and forecast until 2010). PAN, Warszawa: 175–209.
 14. Longhi C., 1999. Networks, collective learning and technology development in innovative high technology regions: The case of Sophia-Antipolis, Regional Studies 33(4): 333–342.
 15. Lundvall B.A., 2000. Gospodarka ucząca się: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji (Learning economy: Some implications for the knowledge base on the health care and education system). In: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się (Knowledge management in the learning society). Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją. OECD, Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa: 117–133.
 16. Markowski T., Drzazga D., 2008. Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast (Role of universities in socio-economic and spatial development of towns). KPZK PAN, Warszawa.
 17. Menor Larry J., Tatikonda Mohan V., Sampson Scott E., 2002. New service development: Areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management 20(2): 135–57.
 18. Mishra S., Lundstrom S., Anand R., 2011. Service export sophistication and economic growth. World Bank Policy Research Working Paper.
 19. Nowakowska A., Feltynowski M., 2009. Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów (Method for the assessment of innovative potential of regions). In: Nowakowska A. (ed.), Zdolności innowacyjne polskich regionów (Innovative abilities of Polish regions). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Pakulska T., 2005. Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego (Poland’s innovative receptivity to inflow of technologically intensive foreign capital). SGH, Warszawa.
 21. Rogoziński K., 2004. Innowacyjność i nowa taksonomia usług (Innovativeness and a new taxonomy of services). Wiadomości Statystyczne 4: 43–55.
 22. Runge J., 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in socio-economic geography: Elements of methodology and selected research tools). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 23. Soete L., Miozzo M., 1990. Trade and development in services: A technological perspective. MERIT.
 24. Szukalski S.M., 2001. Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych (Service sector in the German economy. Hypotheses and empirical verification of structural transformations). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Uppenberg K., 2009. Innovation and economic growth. EIB Papers 14(1).
 26. Werwicki A., 1998. Zmiany paradygmatu geografii usług (Changes in the service geography paradigm). Przegląd Geograficzny 70: 3–4.