Review of Polish contribution to snow cover research (1880–2017)

Main Article Content

Małgorzata Falarz
Marek Nowosad
Ewa Bednorz
Sipra Rasmus

Abstract

The purpose of this article is to present the development of multifaceted research on snow cover conducted by Polish researchers in various parts of the world since the end of the 19th century up to the modern times. The paper describes Polish studies on physical and chemical properties of snow cover, its long-term changes, relationships between snow cover and climate, impact of snow cover on environmental conditions and human activity. This work is also an attempt to show the contribution of Polish snow-related research to the international achievements in this fields.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Falarz, M., Nowosad, M., Bednorz, E., & Rasmus, S. (2018). Review of Polish contribution to snow cover research (1880–2017). Quaestiones Geographicae, 37(1), 7-22. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0002
Section
Articles

References

 1. Baranowski S., 1977. Próba ilościowej oceny powolnych ruchów masowych w pokrywie śnieżnej. Materiały Badawcze IMGW, Meteorologia: 165–175.
 2. Baranowski S., 1979. Procesy osiadania i spełzywania pokrywy śnieżnej w Sudetach. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 20: 57–71.
 3. Bartoszek K., 2007. Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie (1955/1956–2004/2005). Annales UMCS, sec. E LXII, 1: 39–47.
 4. Bednarek H., Kołodziej J., Liniewicz K, 1979. Charakterystyka termiki powietrza i szaty śnieżnej w chłodnej porze roku na Lubelszczyźnie (1950/51–1969/70). Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 21, Geografia 2: 75–81.
 5. Bednorz E., 2000. Snow, temperature and precipitation conditions of winters in Poznań in relation to the Wolf numbers, Prace Geograficzne UJ 108: 13–18.
 6. Bednorz E., 2001. Pokrywa śnieżna a kierunki napływu mas powietrza w Polsce Północno-Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 7. Bednorz E., 2002. Snow cover in western Poland and macro-scale circulation conditions. International Journal of Climatology 22(5): 533–541.
 8. Bednorz E., 2004. Snow cover in eastern Europe in relation to temperature, precipitation and circulation. International Journal of Climatology 24(5): 591–601. DOI: 10.1002/joc.1014.
 9. Bednorz E., 2006. A White Christmas or a Christmas Thaw? – Changes in snow cover depth in German-Polish lowlands during the last decade of December against daily circulation patterns. Meteorologische Zeitschrift 15(6): 579–583. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0165.
 10. Bednorz E., 2007. Zmiany występowania pokrywy śnieżnej w północnych Niemczech w latach 1950/51-1999/00. In: K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków: 215–223.
 11. Bednorz E., 2008a. Synoptic conditions of snow occurrence in Budapest. Meteorologische Zeitschrift 17(1): 39–45.
 12. Bednorz E., 2008b. Fluctuations of snow cover depth in Central European Lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. Quaestiones Geographicae 27A: 5–18.
 13. Bednorz E., 2008c. Synoptic reasons for heavy snowfalls in the Polish – German lowlands. Theoretical and Applied Climatology 92: 133–140. DOI: 10.1007/s00704-007-0322-4.
 14. Bednorz E., 2009a. Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia: 82.
 15. Bednorz E., 2009b. Synoptic conditions for rapid snowmelt in the Polish – German lowlands. Theoretical and Applied Climatology 97: 279–286., DOI: 10.1007/s00704-008-0063-z.
 16. Bednorz E., 2011. Synoptic conditions of the occurrence of snow cover in central European lowlands. International Journal of Climatology 31(8): 1108–1118. DOI: 10.1002/joc.2130.
 17. Bednorz E., 2016. Seasonal cycle of snow cover changes in Eastern Siberia and its synoptic preconditions. Russian Meteorology and Hydrology 41(9): 648–656. DOI: 10.3103/S1068373916090089.
 18. Bednorz E., Kossowski T., 2004. Long-term changes in snow cover depth in eastern Europe. Climate Research 27(3): 231–236.
 19. Bednorz E., Wibig J., 2008. Snow depth in eastern Europe in relation to circulation patterns. Annals of Glaciology 48: 135–149.
 20. Bednorz E., Wibig J., 2016. Spatial distribution and synoptic conditions of snow accumulation in the Russian Arctic. Polar Research 35: 25916. DOI: org/10.3402/polar.v35.25916.
 21. Bogucki J., Kowal Z., Ziókowski F., 1972. Warunki środowiskowe okolic Zawoi z punktu widzenia potrzeb narciarstwa. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2(90): 53–55.
 22. Chomicz K., 1953. O pokrywie śnieżnej w Karpatach. Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny VI(1–2): 16–29.
 23. Chrustek P., Kolecka N., Bühler Y., 2013. Obtaining Snow Avalanche Information by Means of Terrestrial Photogrammetry – Evaluation of a New Approach. In: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (eds) The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Environmental Science and Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg.
 24. Chrzanowski J., 1988. Pokrywa śnieżna w Polsce, klasyfikacja jej grubości i regionalizacja. Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia 15, Warszawa.
 25. Chrzanowski J., 1989. Pokrywa śnieżna w Warszawie i próba jej prognozowania, Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia 16, Warszawa.
 26. Cichała-Kamrowska K., Błaś M., Sobik M., Polkowska Z., Namieśnik J., 2011. Snow cover studies: A review on the intensity of human pressure. Polish Journal of Environmental Studies 20(4): 815–833.
 27. Czajka B., Łajczak A., Kaczka R.J., 2015. The influence of snow avalanches on the timberline in the Babia Góra massif, Western Carpathians. Geographia Polonica 88(2): 147–161.
 28. Czarnecka M. 1986. Struktura czasowa pokrywy śnieżnej na Pomorzu. Przegląd Geofizyczny 31(1): 67–76.
 29. Czarnecka M., 2011. Zmienność terminów początku i końca pokrywy śnieżnej o różnym czasie zalegania i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Prace i Studia Geograficzne 47: 109–118.
 30. Czarnecka M., 2012. Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej w Polsce. Acta Agrophysica 19(3): 501–514.
 31. Czyżewski M., 1929. Kilka spostrzeżeń nad grubością szaty śnieżnej w okolicy Lwowa. Czasopismo Geograficzne VII: 96–110.
 32. Dobrowolski A.B., 1923a. Szata śnieżna – właściwości fizyczne. In: Dobrowolski A.B., Historja naturalna lodu, Wydawnictwo Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego, Warszawa: 411–488.
 33. Dobrowolski A.B., 1923b. Szata śnieżna – strona opisowa, In: Dobrowolski A.B., Historja naturalna lodu, Wydawnictwo Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego, Warszawa: 489–635.
 34. Dolnicki P., 2002. Wpływ pokrywy śnieżnej na termikę i grubość warstwy czynnej zmarzliny w obszarze tundrowym rejonu polskiej stacji polarnej w Hornsundzie (SW Spitsbergen). Problemy Klimatologii Polarnej 12: 107-116.
 35. Dylewska W., 1961. Grubość pokrywy śnieżnej i czas jej trwania na obszarach NW Pojezierza Mazurskiego, Podlasia, Mazowsza i Wyżyny Lubelskiej. Gazeta Obserwatora PIHM 14, 1(157): 9–11.
 36. Dylewska W., 1964. Zawieje i zamiecie śnieżne w Polsce. cz. I, Biuletyn PIHM 7: 42–54.
 37. Falarz M., 1998. Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 3: 473–481.
 38. Falarz M., 2000–2001. Zmienność wieloletnia występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. Folia Geographica, Series Geographica Physica XXXI–XXXII: 101–123.
 39. Falarz M., 2002a. Klimatyczne przyczyny zmian i wieloletniej zmienności występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. Przegląd Geograficzny 74(1): 93–118.
 40. Falarz M., 2002b. Long-term variability in reconstructed and observed snow cover over the last 100 winter seasons in Cracow and Zakopane (southern Poland). Climate Research 19(3): 247–256.
 41. Falarz M., 2003. Changements et variabilite de la duree de la persistance et de l’epaisseur du couche de neige en Pologne au XX siecle. Dokumentacja Geograficzna 29: 108–112.
 42. Falarz M., 2004. Variability and trends in the duration and depth of snow cover in Poland in the 20th century. International Journal of Climatology 24(13): 1713–1727. DOI: 10.1002/joc.1093.
 43. Falarz M., 2007a. Pokrywa śnieżna, In: D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków: 139–147.
 44. Falarz M., 2007b. Snow cover variability in Poland in relation to the macro- and mesoscale atmospheric circulation in the twentieth century. International Journal of Climatology 27(15): 2069–2081. DOI: 10.1002/joc.1505.
 45. Falarz M., 2007c. Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej w Polsce i jego zmiany w XX wieku. In: K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków: 205–213.
 46. Falarz M., 2008. Changes of extreme nival conditions in Poland during the second half of the 20th century. Meteorologische Zeitschrift 17(3): 339–444.
 47. Falarz M., 2009. Variability of Icelandic Low and Azores High in winter and their influence on climatic conditions in Poland, Bulletin of Geography – Physical Geography Series 2: 9–23.
 48. Falarz M., 2010. Współczynnik trwałości pokrywy śnieżnej w Polsce – rozkład przestrzenny, ekstrema, zmiany wieloletnie. In: E. Bednorz (ed.), Klimat Polski na tle klimatu Europy – warunki termiczne i opadowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 169–180.
 49. Falarz M., 2013. Seasonal stability of snow cover in Poland in relation to the atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology 111(1–2): 21–28. DOI: 10.1007/s00704-012-0642-x.
 50. Falarz M., Faško P. Lapin M., 1998. Long-term variability of the snow cover in the Western Carpathians. In: Proceedings of the 2nd European Conference on Applied Climatology, ECAC 98, 19 to 23 October 1998, Vienna, Austria, Oesterreichische Beitrage zu Meteorologie und Geophysik. Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik, 384(19): 19. Wien 1998, full text on „ECAC CD-ROM”, session 1: 1–6.
 51. Falarz M., Marsz A.A., 2005. Wpływ zmian temperatury powierzchni Atlantyku Północnego na czas zalegania pokrywy śnieżnej w Polsce, Przegląd Geofizyczny 50(1–2): 13–29; errata: 51(1): 83–85.
 52. Feleksy-Bielak M. 1978. Próba znalezienia związków pomiędzy opadem śniegu a wyglądem chmur na zdjęciach satelitarnych w podczerwieni. Wiadomości IMGW, IV (XXV) 1: 53–58.
 53. Gądek B., 2014. Climatic sensitivity of the non-glaciated mountains cryosphere (Tatra Mts., Poland and Slovakia). Global and Planetary Change 121: 1–8.
 54. Gądek B., Grabiec M., Rączkowska Z., Maciata A., 2016. Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades, Geographia Polonica 89(1): 65–77.
 55. Gądek B., Kędzia S., 2006. Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. In: A. Kotarba, W. Borowiec (eds.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane–Kraków: 109–115.
 56. Gądek B., Kędzia S., 2009. Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. Przegląd Geograficzny 81(1): 75–91.
 57. Gądek B., Leszkiewicz J., 2010. Influence of snow cover on ground surface temperature in the zone of sporadic permafrost, Tatra Mountains, Poland and Slovakia. Cold Regions Science and Technology 60(3): 205–211. DOI: 10.1016/j.coldregions.2009.10.004.
 58. Głowacki P., Pulina M., 2000. The physico-chemical properties of the snow cover of Spitsbergen (Svalbard) based on investigations during the winter season 1990/1991. Polish Polar Research 21(2): 65–88.
 59. Gonera P., Rachlewicz G., 1997. Snow cover in the vicinity of Arctowski station, King George Island, in winter 1991. Polish Polar Research 18(1): 3–14.
 60. Grabiec M, 2005. An estimation of snow accumulation on Svalbard glaciers on the basis of standard weather-station observations. Annals of Glaciology 42: 269–276.
 61. Grabiec M., Leszkiewicz, J., Głowacki P., Jania J. 2006. Distribution of snow accumulation on some glaciers of Svalbard. Polish Polar Research 27(4): 309–326.
 62. Gula R., 2004. Influence of snow cover on wolf Canis lupus predation patterns in Bieszczady Mountains, Poland. Wildlife Biology 10(1): 17–23.
 63. Gumiński R., 1931. Zima roku 1928/29 w Polsce. Przegląd Geograficzny XI: 119–127.
 64. Gumiński R., 1947. Szata śnieżna. Wiad. Koresp. Rolnego GUS X, 12(10): 3–4.
 65. Heino R., Tuomenvirta H., Vuglinsky V. S., Gustafsson B. G., Alexandersson H., Bärring L., Briede A., Cappelen J., Chen D., Falarz M., Førland E. J., Haapala J., Jaagus J., Kitaev L., Kont A., Kuusisto E., Lindström G., Meier H. E. M., Miętus M., Moberg A., Myrberg K., Niedźwiedź T., Nordli Ø., Omstedt A., Orviku K., Pruszak Z., Rimkus E., Russak V., Shrum C., Suursaar Ü., Vihma T., Weisse R., Wibig J., 2008. Past and Current Climate Change, In: The BACC Author Team, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg: 35–131.
 66. Hess M., 1962. Wpływ pokrywy śnieżnej i lodowej na bilans promieniowania i mikroklimat gór, Zeszyty Naukowe UJ 47, Prace IG 2: 1–159.
 67. Hess M., 1965. Pokrywa śnieżna, In: M. Hess, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 11: 157–172.
 68. Hess M., 1968. Metoda określenia ilościowego zróżnicowania mezoklimatycznego w terenach górskich. Prace Geograficzne UJ 18: 7–26.
 69. Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Ruprecht A.L., 1992. Wolf predation and snow cover as mortality factors in the ungulate community of the Białowieża National Park, Poland. Oecologia 90(1): 27–36. DOI: 10.1007/BF00317805.
 70. Juraszek-Wiewióra K., 2005. Zarys historii badań pokrywy śnieżnej w Tatrach Polskich. Czas. Geogr. 76(3): 215–234.
 71. Jurzecki S., 1969. Wpływ pogody i klimatu na wegetację roślin uprawnych w pogórskim odcinku Raby. Prace Geograficzne UJ 25: 117–130.
 72. Kamińska E.W., 1912. Trwałość szaty śnieżnej na północnym stoku Karpat. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, ser. III, 12: 317–344.
 73. Kanzaki N., Perzanowski K., Nowosad M., 1998: Factors affecting wild boar (Sus scrofa) population dynamics in Bieszczady, Poland. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl., 15: 1171–1178.
 74. Karzyński M., Nodzyński T., 2005. Śnieg i lawiny w Tatrach Polskich w erze informatyzacji. In: I. Sawicka (red.) Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji. Seria: Monografie IMGW, 107–113.
 75. Kasina M., 2008. Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między górnośląskim okręgiem przemysłowym a Krakowem, Prace Geograficzne, 120: 51–64.
 76. Kasprowicz T., 2010. Prawidłowości przestrzenne występowania pokrywy śnieżnej Polsce i próba ich regionalizacji. In: E. Bednorz (ed.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 181–198.
 77. Kędzia S., 1999. Badania nad rozkładem temperatury w pokrywie śnieżnej i w gruncie w Polskiej części Tatr. Czasopismo Geograficzne LXX: 93–101.
 78. Kępski D., Luks B., Migała K., Wawrzyniak T., Westermann S. and Wojtuń B., 2017. Terrestrial Remote Sensing of Snowmelt in a Diverse High-Arctic Tundra Environment Using Time-Lapse Imagery. Remote Sensing 9(733): 1–22.
 79. Klein J., 1967. Powiązanie między pokrywą śnieżną a zbiorowiskami roślinnymi w Ojcowskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica XIII, 1: 77–100.
 80. Kłapa M., 1968. Procesy i formy ablacji pokrywy śnieżnej w Wysokich Tatrach. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2(11): 115–123.
 81. Kłapa M., 1980. Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach. Dokumentacja Geograficzna 4.
 82. Kłapowa M., 1980a. Charakterystyka temperatury w pokrywie śnieżnej w Tatrach, Wiadomości IMGW VI(XXVII), 1–2: 75–80.
 83. Kłapowa M., 1980b. Metamorfoza śniegu w zależności od warunków atmosferycznych i rzeźby terenu w Tatrach, Materiały Badawcze IMGW, seria: Meteorologia.
 84. Kłapowie M.M., 1967. Wstępne wyniki pomiaru parowania i topnienia śniegu w Tatrach. Czasopismo Geograficzne XXXVIII (2): 183–192.
 85. Kosiba A. 1948/1949. Problem zaśnieżenia ziem Śląskich w zależności od warunków hipsometrycznych. Przegląd Geograficzny XXII: 157–163.
 86. Kosiba, A., 1949. Częstość szaty śnieżnej na ziemiach Śląskich. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B 21.
 87. Kosiba A., 1954. The snowfall in Silesia. Acta Geophysica Polonica II, 3: 136–139.
 88. Kosiba A., 1957. Badania nad warunkami śnieżnymi w Karkonoszach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 12(B): 18–19.
 89. Kosińska-Bartnicka S., 1925. Uśnieżenie w Polsce zimą 1923/4. Czasopismo Geograficzne III (1/2): 72–76.
 90. Kosińska-Bartnicka S., 1924. Uśnieżenie w Polsce zimą 1922/23. Czasopismo Geograficzne II (3/4): 393–406.
 91. Kotarba A., 2017. Śnieg w Polsce – obserwacje satelitarne. Online: zoz.cbk.waw.pl/snieg/ (accessed 30 September 2017).
 92. Kozłowska A., Rączkowska Z., 2006. Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts. Poland). Polish Journal of Ecology 54(1): 69–90.
 93. Kozłowski R., Jarzyna K., Jóźwiak M., Szwed M., 2012. Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia”, Monitoring Środowiska Przyrodniczego 13: 71–80.
 94. Kozyra J., 2005. Metoda Konstrukcji cyfrowych map występowania pokrywy śnieżnej w Polsce. In: I. Sawicka (ed.) Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji. Seria: Monografie IMGW: 114–121.
 95. Krzesiwo K., 2015. Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne UJ 141: 117–140.
 96. Kupczyk E., 1997. Akumulacja i topnienie pokrywy śnieżnej. In: U. Soczyńska (ed.), Hydrologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 122–138. Kwiatkowski J., 1978. Pokrywa śnieżna Sudetów, jej gęstość i zawarty w niej zapas wody. Czasopismo Geograficzne XLIX: 419–435;
 97. Kwiatkowski J., 1983. Śniegowo-narciarskie warunki w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne 32: 139–153.
 98. Kwiatkowski J., Lucerski P., 1979a. Pokrywa śnieżna regionu Kotliny Kłodzkiej jako warunek rozwoju sportów zimowych rekreacji i turystyki. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 20: 33–56.
 99. Kwiatkowski J., Lucerski. P., 1979b. Warunki śniegowe i narciarskie na północnych stokach Karkonoszy. Opera Corcontica 16: 51–71.
 100. Laska M., Luks B., Budzik T., 2016. Influence of snowpack internal structure on snow metamorphism and melting intensity on Hansbreen, Svalbard. Polish Polar Research 37(2): 193–218.
 101. Lempa M., Kaczka R. J., Rączkowska Z. 2014. Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tatry Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). Studia i Materiały CEPL, 40: 105–112.
 102. Lempa M., Kaczka R.J., Rączkowska Z., Janecka K., 2016, Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland). Geographia Polonica 89(1): 31–45.
 103. Lenart W., Nowicki W., 1984. Chemizm pokrywy śnieżnej jako test rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Przegląd Geofizyczny XXIX (2): 171–179.
 104. Leszczycki S., 1931. Współczesny stan badań niwalnych w Polsce. Wiadomości Geograficzne IX (3): 31–34. Leszkiewicz J., Pulina M., 1999. Snowfall phases in analysis of a snow cover in Hornsund, Spitsbergen. Polish Polar Research 20(1): 3–24.
 105. Leśniak B., 1973. O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej w Woj. Krakowskim. Prace Geograficzne UJ 32(54): 119–128.
 106. Leśniak B., 1980. Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły. Prace Geograficzne UJ 51: 75–127.
 107. Leśniak B., 1981. Współczynnik trwałości pokrywy śnieżnej na obszarze dorzecza górnej Wisły. Geographica, Series Geographia Physica 14: 89–102.
 108. Leśniak B., 1986, Wpływ opadów w postaci stałej i temper-atury powietrza na częstość występowania dni z pokrywą śnieżną w Karpatach Zachodnich. Prace Geograficzne UJ 67: 69–79.
 109. Lewińska J., 1963. Zasoby wodne śniegu w dorzeczu Dunajca i metoda ich określania. Prace PIHM 78: 3–45.
 110. Lorenc H., 1964. Zaśnieżenie Wielkopolski. Gazeta Obserwatora PIHM. 17(4): 8–9.
 111. Luks B., Osuch M., Romanowicz R.J, 2011. The relationship between snowpack dynamics and NAO/AO indices in SW Spitsbergen. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 36(13): 646–654.
 112. Łajczak A., 2006. Modelowanie stoków górskich pod wpływem narciarstwa na przykładzie otoczenia Hali Miziowej na północnym stoku Pilska, Beskid Żywiecki. In: A. Kostrzewski, J. Czerniawska (eds.) Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Poznań, 219–227.
 113. Łobożewicz T., 1970. Klasyfikacja powierzchni warstwy śniegu narciarskiej trasy biegowej. Sport Wyczynowy VIII (2): 30–32.
 114. Łobożewicz T., 1979. Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle badań śniegowych. Instytut Turystyki, Warszawa.
 115. Łopata H., Warakomski W., 1977. O występowaniu zamieci i zawiei śnieżnych w Polsce w latach 1954/55–1963/64. Folia Societatis Scientiarum Lublinesis 19, Geografia (2): 69–73.
 116. Madany R., 1961. O opadach śniegu i szacie śnieżnej w Karpatach Polskich w okresie 1951–1955. Przegląd Geofizyczny 6(14), 3: 131–146.
 117. Merecki R., 1914. Klimatologia Ziem Polskich. Warszawa.
 118. Michałowski M., 1962. Wpływ pokrywy śnieżnej na warunki zimowania roślin. Rolnik Lubelski 1: 25–26.
 119. Michna E., Paczos S., 1971a. Die Schneebedingungen des westlichen Bieszczady-Gebirge in Anbetracht touristischer und wintersportlicher Anforderungen. Folia Societatis Scientiarum Lublinesis sec. D 11: 3–7.
 120. Michna E., Paczos S., 1971b. O warunkach śniegowych Roztocza w świetle potrzeb turystyki i sportów zimowych. Folia Societatis Scientiarum Lublinesis sec. D 12: 7–13.
 121. Michna E., Paczos S., 1976. Climatological criteria for the evaluation of snow conditions for the purpose recreation and wintersport with south-eastern Poland as an example. Geographia Polonica 33: 121–134.
 122. Michna E., Paczos S., 1978. Warunki śniegowe Polski Południowo-Wschodniej. Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Geografia 1: 7–14.
 123. Milata W., 1937a. Narciarskie pogodoznawstwo. In: Informacyjny Kalendarz Narciarski na sezon 1937/1938, Wyd. PZN Kraków: 98–113.
 124. Milata W., 1937b. Pokrywa śnieżna w Karpatach. Prace Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, III.
 125. Milata W., 1938. Karpacka Komisja Śniegowa i Lawinowa w Krakowie. Wierchy XVI: 184–185.
 126. Milata W., 1947. Lawiny. Wierchy. XVII: 175–179.
 127. Molga M., 1949. O niektórych zimowych obserwacjach rolniczo-meteorologicznych. Wiad. Koresp. Rolnego GUS 11, 1(123): 3–5.
 128. Mrugała S., 1987. Typy cyrkulacji i masy powietrza a występowanie odwilży atmosferycznych w Polsce. Annales UMCS 42/43, sec. B: 173–187.
 129. Myczkowski S., 1956. Lawina a las tatrzański. Wierchy XXV: 198–201.
 130. Myczkowski S., 1962. Wpływ lawin śnieżnych na lasy TPN w dolinach Rybiego Potoku, Roztoki, Waksmundzkiej i Pańszczycy. Ochrona Przyrody 28: 83–108.
 131. Nawrot A.P., Migała K., Luks B., Pakszys P., Głowacki P., 2016. Chemistry of snow cover and acidic snowfall during a season with a high level of air pollution on the Hans Glacier, Spitsbergen. Polar Science 10(3): 249–261. DOI: 10.1016/j.polar.2016.06.003.
 132. Niedźwiedź T., 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły. Rozprawy Habilitacyjne UJ, 58, Wyd. UJ, Kraków.
 133. Niedźwiedź T., Styszyńska A., 2013. Snow cover at the Hornsund station. In: A. Marsz, A. Styszyńska (eds.), Climate and climate change at Hornsund, Svalbard, Maritime University, Gdynia: 367–372.
 134. Nowosad M., 1980. Ocena wybranych elementów meteorologicznych pod kątem potrzeb turystyki narciarskiej na przykładzie Przemyśla. Folia Societatis Scientiarum Lublinesis 22, Geografia 2: 63–68.
 135. Nowosad M., 1980/1981. Sezony narciarskie w Komańczy (1960/61–1974/75). Annales UMCS sec. B., XXXV/XXXVI: 161–173.
 136. Nowosad M., 1992. The Dynamics of Snow Depth Depending on the Types of Atmospheric Circulation on the Example of the Bieszczady Mountains. UMCS, Lublin.
 137. Nowosad M., 1993a: Dependence of Change of Snow Depth on Snowfalls at Brzegi Dolne. In: A. Becker, B. Sevruk, M. Lapin (eds.) Proceeding of the International Symposium on Precipitation and Evaporation, 3, Evaporation, Water Balance & Deposition, Bratislava: 329–334.
 138. Nowosad M., 1993b: Wpływ deszczu na pokrywę śnieżną na przykładzie posterunku Brzegi Dolne. 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Kielcach, WSP, Kielce: 92–93.
 139. Nowosad M., 1994. Zarys charakterystyki pokrywy śnieżnej w Bieszczadach. Annales UMCS, sec. B, XLIXL: 197–215.
 140. Nowosad M., Bartoszek K., 2007. Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Lublina. In: K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. IGiGP UJ, Kraków: 411–421.
 141. Ociepa E., Mrowiec M., Deska I., Okoniewska E., 2015. Pokrywa śnieżna jako ośrodek depozycji zanieczyszczeń. Rocznik Ochrona Środowiska 17(1): 560–575.
 142. Okarma H., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Krasinski Z.A., Milkowski L., 1995. The roles of predation, snow cover, acorn crop, and man-related factors on ungulate mortality in Bialowieza Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 40(2): 197–217.
 143. Ormicki M., 1929. Przyczynek do morfologji szaty śnieżniej. Przegląd Geograficzny IX, 183–196.
 144. Paczos S., 1977. Pokrywa śnieżna w województwie rzeszowskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. In: Śnieg i pokrywa śnieżna – Materiały z Sympozjum w Zakopanem 15–17.03.1973, Materiały Badawcze IMGW, ser. Meteorologia: 97–121.
 145. Paczos S., 1982. Stosunki termiczne i śnieżne zim w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 146. Paczos S., 1985. Pokrywa śnieżna w Polsce. Annales UMCS sectio B, XL (5): 78–104.
 147. Piotrowicz K., 1996. Variability of the number of days with snowfall and days with snow cover against the background of air temperature changes in winter in Cracow, In: B. Obrębska-Starkel, T. Niedźwiedź (eds.), Proceedings of the international conference on climate dynamics and the global change perspective, Cracow, October 17–20 1995, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. 102: 435–440.
 148. Polkowska Z., Demkowska I., Cichała-Kamrowska K., Namieśnik J., 2010. Pollutants present in snow samples collected from various layers of snow cover as a source of information about the state of environment in a big urban agglomeration. Ecological Chemistry and Engineering 17(2): 203–231.
 149. Przybylak R., 2003. Atmospheric Precipitation and Snow Cover. In: R. Przybylak (ed.), Climate of the Arctic, 2nd edition. Book Series: Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 52: 137–164. DOI: 10.1007/978-3-319-21696-6_7.
 150. Rajca T., 1964. Kolejowa służba drogowa w walce ze śniegiem i mrozem. WKiŁ, Warszawa.
 151. Rajwa A., 1965. Kształtowanie się gęstości śniegu na Kasprowym Wierchu w 1959/1960 r. Prace PIHM 87: 59–64.
 152. Rasmus S., Boelhouwers J., Briede A., Brown I.A., Falarz M., Ingvander S., Jaagus J., Kitaev L., Mercer A., Rimkus E., 2015. Recent Change – Terrestrial Cryosphere. In: The BACC II Author Team, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, ser. Regional Climate Studies, Springer, London: 117–129. DOI: 10.1007/978-3-319-16006-1.
 153. Rączkowska Z., Długosz M., Gądek B., Grabiec M., Kaczka R.J., Rojan E. 2015. Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach. In: A. Kotarba (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom I Nauki o Ziemi, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane: 133–141.
 154. Romer E., 1892. Powroty zimy. Wszechświat XI (27): 417–420; (28): 438–440.
 155. Romer E., 1913. O wpływie lasów na klimat i wody gruntowe na podstawie doświadczeń w lasach dobrostańskich. Kosmos XXXVIII: 1573–1607.
 156. Rostafiński J., 1927. O czerwonym i żółtym śniegu w Tatrach. Wierchy V: 10–11.
 157. Sadowski M., 1980. Rozkład przestrzenny zapasu wody w pokrywie śnieżnej w Polsce. Materiały Badawcze IMGW, Hydrologia i Oceanologia: 3–119.
 158. Sarna T., 2000. Charakterystyka warunków śniegowych i wyznaczanie okresów korzystnych do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego w Zakopanem. Prace Geograficzne UJ 105: 203–210.
 159. Satke W., 1896. Ciepłota śniegu w zimie 1893/4 w Tarnopolu. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU 31: 248–255.
 160. Satke W., 1899. Badania nad pokrywą śniegową w Tarnopolu. Kosmos, XXIV: 89–93; 183–216.
 161. Siudek P., Frankowski M., Siepak J., 2015. Trace element distribution in the snow cover from an urban area in central Poland. Environmental Monitoring and Assessment 187 (5): 15. DOI: 10.1007/s10661-015-4446-1.
 162. Smoleński J., 1932. Z badań wysokogórskiej stacji naukowej w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. Wierchy X: 151–156.
 163. Sobota I., 2017. Selected problems of snow accumulation on glaciers during long-term studies in north-western Spitsbergen, Svalbard. Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 99(2): 177–192. DOI: 10.1080/04353676.2017.1297679.
 164. Spyt B., Kaczka R.J., Lempa M., Rączkowska Z., 2016. Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain. Geographia Polonica 89(1): 91–111.
 165. Stachnik L., Uzarowicz L., 2011. The relationship between dissolved solids yield and the presence of snow cover in the Periglacial Basin of the Obruchev glacier (Polar Urals) during the ablation season. Quaestiones Geographicae 30(1): 95–103. DOI: 10.2478/v10117-011-0009-x.
 166. Szkutnicki J., 1978. Parowanie i sublimacja z pokrywy śnieżnej na podstawie badań eksperymentalnych na Hali Gąsienicowej. Wiadomości IMGW IV(XXV) 4: 39–51.
 167. Sztyler A., 1989. Elemental carbon concentration in air and its influence on attenuation of incoming solar radiation and snow cover albedo in Katowice, Southern Poland. Journal of Aerosol Science 20(8): 1193–1196.
 168. Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A., 2017. Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica 65(1): 65–76. DOI: 10.1007/s11600-017-0007-z.
 169. Szwed M., Kundzewicz Z.W., Mezghani A., 2016. Variability of snow cover and frost depth at the Potsdam station, Germany. Geografie 121(4): 493–520.
 170. Teisseyre A.K., 1979. Przebieg zjawisk fluwialnych w zimie na przykładzie małych rzek sudeckich. Geologica Sudetica, XIV, 1.
 171. Trepińska J., 1973. Prawdopodobieństwo występowania pokrywy śnieżnej w Krakowie. Przegląd Geofizyczny. 18(1–2) 27–32.
 172. Wróblewski W., 1893. Szata śnieżna i wpływ jej na glebę, klimat i pogodę. Wszechświat 7: 97–101. 8: 117–121.
 173. Zapałowicz H., 1880. Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU XIV(II): 79–237.
 174. Zapałowicz H., 1889. Roślinna szata gór Pokucko-Marmaroskich. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU XXIV, Kraków.
 175. Zwoliński Zb., 2007. Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia [The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica]. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Seria Geografia 74: 1–266.
 176. Żarnowiecki G., 2008. Związki między pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 216.