REMOTE SENSING USING UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR TOURIST-RECREATION LAKE EVALUATION AND DEVELOPMENT

Main Article Content

Grzegorz Borkowski
Adam Młynarczyk

Abstract

This article concerns the use of remote sensing methods to assess the potential of tourism and recreation of lakes by using unmanned aerial vehicles as a tool that offers new measurement possibilities in such difficult areas to research as river and lake systems. For the purpose of the study, air surveys over three lakes used for tourism and recreation purposes were planned and carried out. These were the following lakes: Swarzędzkie, Wolsztyńskie and Zbąszyńskie located in western Poland. The photos were taken with a RGB and a multispectral cameras. On the basis of calculated orthophotomaps and digital surface models, anthropogenic and natural values were assessed. The examples of the research show the versatile possibilities of using drones dependent on the type sensor used. Remote sensing performed from the deck of an unmanned aircraft is widely used in the study of lakes and is an alternative to existing land and water research methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Borkowski, G., & Młynarczyk, A. (2019). REMOTE SENSING USING UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR TOURIST-RECREATION LAKE EVALUATION AND DEVELOPMENT. Quaestiones Geographicae, 38(1), 5-14. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0012
Section
Articles

References

  1. Borkowski G., 2014. Funkcjonowanie jezior w holocenie na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1–138.
  2. Choiński A., Borkowski G., 2008. Waloryzacja jezior dla potrzeb turystyki i wypoczynku. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 35–57.
  3. Eltner A., Baumgart P., Maas H.G., Faust D., 2015. Multitemporal UAV data for automatic measurement of rill and interrill erosion on loess soil. Earth Surface Processes and Landforms 40(6): 741–755.
  4. Królewicz S., Wyczałek M., Ceglarek J., Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Lewińska K., Herodowicz K., 2015. Geodezyjna ocena dokładności ortofotomapy i cyfrowego modelu powierzchni terenu kampusu WNGIG wykonanej na podstawie zdjęć fotograficznych z UAV. In: M. Rosała, G. Kowalewski (eds.), Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 17–29.
  5. Phantom 3 Advanced User Manual v. 1.0, 2015. http:// download.dji-innovations.com/downloads/phantom_3/en/Phantom_3_Advanced_User_Manual_v1.0_ en.pdf (accessed: 15.12.2018).
  6. Piekarczyk J., Kaźmierowski C., 2015. Przykład zastosowania obrazu Landsat 8 do rozpoznawania cech siedlisk leśnych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. In. M. Kunz (ed.), Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wydział Nauk o Ziemi UMK, Toruń: 124–134.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478 z późn. zm.).
  8. Strejczek-Jaźwińska P., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Jaźwiński J. 2018. Wstępne wyniki badań z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych BSP (UAV) w monitoringu chomika europejskiego (Cricetus cricetus). Poszerzamy Horyzonty 9: 360–370.
  9. Wójtowicz M., Wójtowicz A., Piekarczyk, J. 2016. Application of Remote Sensing Methods in Agriculture. Communications in Biometry and Crop Science 11(1): 31–50.
  10. Zawiła-Niedźwiecki T., 2010. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych. In: Geomatyka w Lasach Państwowych. Część I. Podstawy, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.