INFORMATION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF ACCESSIBLE TOURISM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Main Article Content

Anna Kołodziejczak

Abstract

Article describes access to tourist information and the consistency of tourist offers with this kind of information for people with disabilities. The conception of accessible tourism was presented as well as the model of tourist information availability with the demonstration of technology applied to ensure objective information about all services so as people with disabilities could evaluate the scope of accessibility according to their personal needs. Based on the analysis of information systems found on Internet tourist portals what is presented is the scope of information availability from the point of view of people with disabilities. These information systems largely contribute to the development of accessible tourism. In Poland, the issue of implementing the assumption of accessible tourism, including the availability of a coherent information system is an important challenge that requires integrated systemic activities of many entities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kołodziejczak, A. (2019). INFORMATION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF ACCESSIBLE TOURISM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. Quaestiones Geographicae, 38(2), 67-73. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0014
Section
Articles

References

 1. Buhalis D., Darcy S. (eds), 2011. Accessible tourism. Concepts and issues. Aspects of tourism. Channel View Publications, Bristol.
 2. Buhalis D., Darcy S., Ambrose I. (eds), 2012. Best practice in accessible tourism. Inclusion, disability, ageing population and tourism. Channel View Publications, Bristol.
 3. Buhalis D., Michopoulou E., 2013. Information provision for challenging markets: The case of accessibility requiring market in the context of tourism. Information & Management 50: 229–239.
 4. Bucholz M. (ed.), 2010. Polski System Informacji Turystycznej (Polish Tourist Information System). POT, Warszawa.
 5. Burnett J.J., Baker H.B., 2001. Assessing the travel-related behaviors of the mobility-disabled consumer. Journal of Travel Research 40: 4–11.
 6. Darcy S., 2010. Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation information preferences. Tourism Management 31(6): 816–826.
 7. Eichhorn V., Miller G., Michopoulou E., Buhalis D., 2008. Enabling disabled tourists? Social progress through schemes, Annals of Tourism Research 35(1): 189–210.
 8. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie budowy Europy bez barier (European Disability Strategy 2010–2020: A renewed committment to a barier-free Europe). KOM. 2010. 636, Bruksela.
 9. Kołodziejczak A., 2014. Jaki powinien być przewodnik turystyczny – dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? (What should be a tourist guide like – tailored to the needs of people with disabilities?) In: Młynarczyk Z., Zajadacz A. (eds), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki (Determinants and plans of tourism development. Accessible tourism and humanistic aspects of tourism). Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace 12: 47–53.
 10. Kruczek Z., Walas B., 2004. Promocja i informacja turystyczna (Promotion and tourist information). Proksenia, Kraków.
 11. Meyer B. (ed.), 2011. Obsługa ruchu turystycznego (Tourist traffic service). PWN, Warszawa.
 12. Michopoulou E., Darcy S., Ambrose I., Buhalis D., 2016. Accessible tourism futures: The world we dream to live in and opportunities we hope to have. Journal of Tourism Futures 1(13): 179–188.
 13. Skalska T., 2010. Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych: porady dla usługodawców (New challenges of the tourist industry. Tourism of the disabled: Advice for service providers). Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin, Warszawa.
 14. Skalska T., 2011. Dostosowanie usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych: informacja turystyczna (Adaptation of tourist services to the needs of people with disabilities: Tourist information). In: Stasiak A. (ed.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (Prospects for and directions of social tourism development in Poland). Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź: 247–264.
 15. Zajadacz A., 2014. Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym (Accessibility of the tourist space in geography). Turyzm 24/1: 49–55.
 16. Zajadacz A., Śniadek J., 2014. Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych (Models of disability as the determinants of transformation of the supply structure of the tourism market accessible for people with disabilities). In: Walas B., Sobczuk J. (eds), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (Evolution of supply and demand in tourism). Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka: 208–228.
 17. Zajadacz A., Wysocki M., Kołodziejczyk K., Stasiak J., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2014. Dostępność szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych (Accessibility of tourist trails for people with disabilities). In: Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (eds), Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji (Tourist trails from the concept to implementation). Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Warszawa: 413–449.