THE REVITALISATION OF THERMAL AREAS IN THE BAGNOLI DISTRICT (NAPLES) AS A CHANCE FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE CAMPANIA REGION IN THE CONTEXT OF SELECTED EUROPEAN EXPERIENCES

Main Article Content

Monika Noviello
Karolina Smętkiewicz

Abstract

The article presents the project of revitalisation of the former industrial zone of the district of Bagnoli in the context of possibilities of development of the thermal tourism in the Italian region of Campania. The authors refer primarily to the thermal facilities which were in use in the period from the second half of the 18th century to the 1970s, and which border directly the area of revitalisation, but weren’t included in the plan. The aims of the article are: (1) the reconstruction and the recommendation of the locations of the forgotten thermal sites formerly in use in the area of the Bagnoli district, (2) the presentation of the current  state and development of such buildings, (3) the estimation of the tourism development potential in the region with reference to similar experiences of Poland and Austria, where the thermal infrastructures became the driving force of socio-economic development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Noviello, M., & Smętkiewicz, K. (2019). THE REVITALISATION OF THERMAL AREAS IN THE BAGNOLI DISTRICT (NAPLES) AS A CHANCE FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE CAMPANIA REGION IN THE CONTEXT OF SELECTED EUROPEAN EXPERIENCES. Quaestiones Geographicae, 38(4), 119–131. https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0042
Section
Articles

References

 1. Bartoli S., 1679. Thermologia Aragonia: sive, Historia natvralis thermarvm in occidentali Campania ora inter Pau. Ex Typographia Nouelli de Bonis, Napoli, Italia. Online: https://archive.org/details/thermologiaarag00bartgoog/page/n3 (accessed: 10 March 2018).
 2. Csirmay E., Pető K., 2015. International trends in recreational and wellness tourism. Procedia Economics and Finance 32: 755–762. Online: https://www.sciencedirect.com/ (accessed: 4 September 2019).
 3. Chan A., Cheung E., Wong I., 2015. Impacts of the revitalizing industrial buildings (RIB) scheme in Hong Kong. Sustainable Cities and Society 19: 184–190.
 4. Città della Scienza, 2019. Fondazione Idis-Città della Scienza. Online: http://www.cittadellascienza.it (accessed: 7 September 2019).
 5. Comitato Bagnoli Punto e a Capo, 2019. Coroglio non si tocca – Raffaele Del Giudice, Antonio Di Dio e Paola Minieri dicono no agli espropri. Online: http://www.comitatobagnolipuntoeacapo.it/index.asp?id=163 (accessed: 10 October 2019).
 6. Comune di Napoli, 2017. Accordo Inter istituzionale Governo Italiano, Regione Campania, Comune di Napoli. Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio. Online: https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/ documenti/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/bagnoli/10-accordo-interistituzionale-del-19-luglio-2017. pdf?la=it-it&hash=987749A480B635EA749F5B8C1A35BC9A83C44580 (accessed: 20 September 2017).
 7. Di Costanzo A., 2018, Bagnoli, sei condanne dai 4 ai due anni. E il Tribunale dispone la revoca del sequestro delle aree. Repubblica-Napoli. Online: https://napoli. repubblica.it/cronaca/2018/02/05/news/bagnoli_condanne-188079970/ (accessed: 10 October 2019).
 8. Crimaldi G., 2014. Bagnoli, mancata bonifica. Nuovo sequestro per l’area ex Italsider. Il Mattino, Online: https:// www.ilmattino.it/napoli/cronaca/bagnoli_bonifica_sequestro-730004.html (accessed: 5 September 2019).
 9. Dryglas D., Hadzik A., 2016. Rozwój rynku turystyki termalnej w Polsce (Development of the thermal tourism market in Poland). Geoturystyka 3–4: 46–47.
 10. Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., 2013a. Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów (Formation and promotion of the brand space on the basis of the Thermal Spa Uniejow), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 144(13): 396–408.
 11. Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., 2013b. The use of territorial marketing in the development of the municipality – case study of the thermal Spa Resort in Uniejów. Intercathedra 29(4): 50–56.
 12. Il Fatto Quotidiano, 2013. Napoli, sequestrata l’area di Bagnoli: “Disastro ambientale e truffa”. Online: https:// www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/11/napoli-sequestrata-larea-di-bagnoli-diasastro-ambientale/558824/ (accessed: 2 September 2019).
 13. Itagaki Y., 1963. Criticism of Rostow’s Stage approach: The concepts of stage system and type. Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1746-1049.1963. tb01138.x (accessed: 30 September 2019).
 14. Istat, 2018. Conti economici territoriali. Online: https:// www.istat.it/it/files/2018/12/Report_Conti-regionali_2017.pdf (accessed: 15 October 2019).
 15. Kaczmarek J., 2010. Zarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne (Image management of the city – heuristic remarks). In: Słodczyk J., Szafranek E. (eds), Studia Miejskie 1. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast (Concepts and instruments for managing urban development and regeneration processes), Uniwersytet Opolski, Opole: 29–38.
 16. Kaczmarek J., 2012. The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: Case study of Manchester and Lyon. Tourism 22(1): 11–20. DOI 10.2478/v10106-012-0002-3.
 17. Kaczmarek J., Smętkiewicz K., 2013. Potencjał wykorzystania wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Uniejów (Potential use of geothermal water on the example of Uniejów health-resort). Cieplne Maszyny Przepływowe Turbomachinery 143: 73–83.
 18. Kaczmarek S., 2001. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast (Post-industrial regeneration. A new dimension in urban development), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Kulawiak A., 2015. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013 (The use of EU structural funds in Uniejów (2004–2013)). Biuletyn Uniejowski 4: 157–166.
 20. Kulawiak A., Smętkiewicz K., 2016. Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. (Local policy of the municipality of Uniejów – selected theoretical and practical aspects), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 24: 87–104. DOI 10.18778/1508-1117.24.07
 21. Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., 2018. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim (The impact of infrastructure, industrial and housing investments on the development of local systems based on the example of the Uniejów commune in the Łódź Voivodeship (Poland)). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(3): 69–97. DOI 10.24917/20801653.323.5.
 22. Lin J., 2017. Understanding gentrification’s causes. Economic Insights 2(3): 9–17.
 23. Masullo G., 2018. Private archive (not published).
 24. Ministro per il Sud e la Coesione, 2019. Bagnoli, finalmente il dissequestro delle aree. Online: http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dissequestro-bagnoli/ (accessed: 10 October 2019).
 25. Noviello M., 2018a. Projekt rewitalizacji dzielnicy Bagnoli jako czynnik wzrostu gospodarczego Neapolu (Revitalisation of the Bagnoli district as a factor of economic growth in Naples). Przedsiębiorczość – Edukacja 14: 137– 149. DOI 10.24917/20833296.14.10
 26. Noviello M., 2018b. Rola hutnictwa w rozwoju regionalnym Kampanii (Włochy) w XX wieku (The Role of metallurgy in the regional development of Campania (Italy) in the 20th century). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(3): 186–200. DOI 10.24917/20801653.323.12.
 27. Reick F., 2017. Gentrification 1.0: Urban transformations in late-19th-century Berlin. Urban Studies 55(11): 2542–2558.
 28. Repubblica 1984. L’Italsider di Bagnoli può raddoppiare la sua produzione. La Repubblica 10(12). Online: http:// ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/10/12/italsider-di-bagnoli-puo-raddoppiare-la.html (accessed: 5 March 2018).
 29. Schiffer S.T.R., 2005. Revitalizing obsolete inner industrial areas as an alternative to peripheral urban growth. City & Time 1(3): 4. Online: http://www.ct.ceci-br.org. (accessed: 5 September 2019).
 30. Smętkiewicz K., 2014. Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów (Social awareness of geothermal water use in the region of Łódź, Poland and the Land of Styria, Austria in the context of sustainable development of regions). Ibidem, Łódź.
 31. Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli, 2019. Online: http://www.szn.it (accessed: 7 September 2019).
 32. Sztaba J., 2013. Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych (Revitalisation as an opportunity for post-industrial regions). Miscellanea Oeconomicae 17(1): 109–119.
 33. Zuk M., Bierbaum A.H., Chappel K., Gorska K., Loukaitou-Sideris A., 2017. Gentrification, displacement, and the role of public investment. Journal of Planning Literature 20(10): 1–14. DOI: 10.1177/0885412217716439. Online: https://www.urbandisplacement.org › zuk_et_all_2017 (accessed: 10 September 2019).