SPATIAL AND LANDSCAPE CHANGES IN THE HOUSING DEVELOPMENT OF GDAŃSK SUBURBAN VILLAGES

Main Article Content

Joanna Poczobut

Abstract

In the article the specificity of development of Gdańsk suburban villages is considered. The data from recent years concerning demographic changes in communes will be analysed. The analysis of four selected  villages will show the settlement changes and contemporary non-rural types of buildings. Spatial processes, which in terms of an extensive rural economy have already led to the change and depreciation of qualities of their current order and landscape, will be described.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Poczobut, J. (2020). SPATIAL AND LANDSCAPE CHANGES IN THE HOUSING DEVELOPMENT OF GDAŃSK SUBURBAN VILLAGES. Quaestiones Geographicae, 39(2), 113–128. https://doi.org/10.2478/quageo-2020-0016
Section
Articles

References

 1. Bobrowski A., 2002. Strategiczne zadania dla rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski (Strategic tasks for the development of rural areas of Wielkopolska). In: Raszeja E. (ed.), Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje (Rural areas – problems, projects, visions). Poznań, Speed Graf: 19–31.
 2. Górka A., 2016. Krajobrazowy wymiar ruralistyki (Landscape aspects of rural planning). Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 3. Knieć W., Goszczyński W., Obracht-Prondzyński C., 2013. Kapitał społeczny wsi pomorskiej (Social capital of the Pomeranian village). Wydawca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca.
 4. Lipińska B., 2002. Kultura użytkowania przestrzeni – problem degradacji wizualnej krajobrazu wsi (Space use culture – the problem of visual degradation of the village landscape). In: Raszeja E. (ed.), Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje (Rural areas – problems, projects, visions). Poznań, Speed Graf: 45–55.
 5. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009. Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej (Distinguishing features of landscape and village architecture of south-western Poland). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Poland in figures, 2017. Statistics Poland, on 31 December 2017. Apartments handed over for use. Data for every village. Warsaw.
 7. Zawadzka A.K., 2017. Ład nasz przestrzenny (Our spatial order). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa.
 8. Internet sources
 9. Kolbudy Commune Office. Kowale. Online: http://www.kolbudy.pl/poznaj-kolbudy/kowale/179-historia-wsi-kowale (accessed: 26 July 2019).
 10. Pruszcz Gdański Commune Office. Borkowo. Online: https://www.pruszczgdanski.pl/gmina-pruszcz-gdanski/miejscowosci.html (accessed: 26 July 2019).
 11. Pruszcz Gdański Commune Office. Straszyn. Online: https://www.pruszczgdanski.pl/gmina-pruszcz-gdanski/miejscowosci.html (accessed: 26 July 2019).
 12. Public Information Bulletin of Pruszcz Gdański Commune Office, 2008. Population in the years 2000–2016. Population for Straszyn and Rotmanka. Online: http://bip. pruszczgdanski.pl/?c=289, file:///C:/Users/ADM/Desktop/ludnosc2016.pdf (accessed: 20 August 2019).
 13. Public Information Bulletin of Pruszcz Gdański Commune Office, 2018. Population at 31 December 2018. Online: http://bip.pruszczgdanski.pl/?c=289 (accessed: 20 August 2019).
 14. St. Jacek Odrowąż parish in Straszyn. Straszyn. Online: http://www.parafiastraszyn.pl/o-parafii-11578 (accessed: 26 July 2019).
 15. Statistics Poland, 1998, 2008, 2018. Population in communes. Local Data Bank. Online: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (accessed: 20 August 2019).
 16. Statistics Poland, 2008. Population in the villages. Local Data Bank. Data from the Universal Electronic Population Record System (PL: PESEL) from 1 January 2009. Online: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (accessed: 20 August 2019).
 17. Statistics Poland, 2008, 2018. Population density in communes. Local Data Bank. Online: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (accessed: 20 August 2019).
 18. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Banino. Online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Banino (accessed: 26 July 2019).
 19. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Borkowo. Online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Borkowo_(powiat_gda%C5%84ski) (accessed: 26 July 2019).
 20. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Kowale. Online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowale_(powiat_gda%C5%84ski)#cite_note-Historia_wsi_Kowale-5 (accessed: 26 July 2019).
 21. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Straszyn. Online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Straszyn_(wojew%C3%B3dztwo_pomorskie) (accessed: 26 July 2019).
 22. Sources of maps
 23. Map of Banino, 1917. Messtischblatt 1:25000, item 1576 (Quaschin) of 1917 (http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1576_Quaschin_1917.jpg), item 1676 (Zuckau) of 1909 http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1676_Zuckau_1909.jpg. The Archives of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań. Online: http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1576;sort=w, http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1676;sort=w (accessed: 26 August 2019).
 24. Map of Banino, 2019. Portal otwartych danych przestrzennych (Portal of open spatial data): polska.e-mapa.net. Online: https://zukowo.e-mapa.net/ (accessed: 26 August 2019).
 25. Map of Borkowo, 1925. Messtischblatt 1:25000, item 1677 (Danzig) of 1918 http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1677_Danzig_1918.jpg, item 1777 (Praust) of 1925 http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1777_Praust_1925.jpg. The Archives of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań. Online: http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1677;sort=w, http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1777;sort=w (accessed: 26 August 2019).
 26. Map of Borkowo, 2019. Portal otwartych danych przestrzennych (Portal of open spatial data): polska.e-mapa.net. Online: https://pruszczgdanski.e-mapa.net/ (accessed: 26 August 2019).
 27. Map of Kowale, 1918. Messtischblatt 1:25000, item 1677 (Danzig) of 1918 http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1677_Danzig_1918.jpg. The Archives of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań. Online: http://mapy. amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1677;sort=w (accessed: 26 August 2019).
 28. Map of Kowale, 2019. Portal otwartych danych przestrzennych (Portal of open spatial data): polska.e-mapa.net. Online: https://pruszczgdanski.e-mapa.net/ (accessed: 26 August 2019).
 29. Map of Straszyn, 1925. Messtischblatt 1:25000, item 1777 (Praust) of 1925 r. http://amzpbig.com/maps/025_TK25/1777_Praust_1925.jpg. The Archives of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań. Online: http://mapy. amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1777;sort=w (accessed: 26 August 2019).
 30. Map of Straszyn, 2019. Portal otwartych danych przestrzennych (Portal of open spatial data): polska.e-mapa.net. Online: https://pruszczgdanski.e-mapa.net/ (accessed: 26 August 2019).